Blog

KARŞILIKLI HAKARET SUÇUNDA CEZA YOK!

•Yargıtay,birbirlerine karşılıklı hakarette bulunan komşuların açtığı davada CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verdi. Yargıtay 2. Ceza Dairesi, “Eğer iki taraf, karşılıklı olarak birbirini tahkir etmişse ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmeli”

•Yargıtay 2. Ceza Dairesi, verdiği emsal kararda, sanıkların karşılıklı hakaretlerine ceza verilmemesi gerektiğini belirterek şu görüşlere yer verdi: “ 5237 sayılı TCK.nun 129/3 maddesinde ‘hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde olayın mahiyetine göre taraflardan biri veya her iki taraf hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza verilmesinden de vazgeçilebileceği’düzenlemesi karşısında hükmün sonuçları itibariyle 5237 sayılı TCK.nun 129/3 maddesinin 765 sayılı TCK.nun 485/2 maddesinden daha lehe bir düzenleme olduğu gözetilmeden sanık hakkında sövme suçundan tayin olunan cezanın 765 sayılı TCK.nun 485/2 maddesi gereğince ıskatına karar verilmesi gerekir.”


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp