Blog

Miras Avukatı

Miras Avukatı

İnsanlar, haklarının savunulması ve korunması için her zaman hukuki desteklere ihtiyaç duyabiliyor. Medeni kanun, vefat eden kişinin mallarının geride kalanlarına eşit olarak paylaştırılmasını sağlar. Miras mal paylaşımlarında sorunlar yaşayanlara, miras davasına bakan avukatlar hukuki bilgi ve tecrübeleriyle yardımcı oluyor. Miras hukukuna göre iki çeşit mirasçı bulunuyor.

Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları, eşi ve alt soyu ile mirasa hak kazananlardır. Atanmış mirasçılar ise, miras bırakanın ölmeden önce hür iradesiyle belirlemiş olduğu kişi ya kurumlardır.

Miras hukuku alanında hizmet veren avukatlar, mirasçının durumuna göre gerekli dava açma işlemlerini ve takiplerini yapar. Daha çok kardeşler arasında yaşanan miras paylaşımlarında çıkan anlaşmazlıklarda hukuki yolların kullanılmasına yardımcı olurlar.

En İyi Miras Avukatları

Türkiye’nin en iyi miras avukatları, yapmış oldukları çalışmalar ve miras davalarında elde ettikleri başarılarla kendilerini gösterirler. Miras hukuku davaları Türk Medeni Kanununa göre açılır ve takip edilir.

Alanında en iyi olmaya çalışan avukatlar, açtıkları davalarla müvekkillerinin tüm haklarını korumaya, kaybedilen haklarının geri kazanılmasına çalışırlar. En iyi avukatların açacağı miras davalarının şunlar olduğu bilinir:

 • Mirastan mal kaçırma davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini,
 • Mirastan tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı davası,
 • Mirasta saklı payın korunması,
 • Reddi miras davası,
 • Muvazaalı miras işlem davası,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,

Miras avukatları, hukuk içerisinde, müvekkillerine her türlü destek hizmetlerini sunarlar. Miras sürecinin tüm hak sahipleri adına eşit bir şekilde yürütülmesini sağlar. Avukatlık mesleğinin tüm hukuk alanlarında sorumlulukları fazladır. Sorumluluklarını bilen ve alanında kendisini geliştiren avukatlar, her zaman en iyi ve başarılı olarak tanınırlar.

Ünlü Miras Avukatı

Miras hukuku, mal sahibi olan kişinin gaipliği ya da ölümü ile malvarlığının kimlere, hangi oranlarda intikal edeceğini düzenler. Miras sözleşmesi hukuki bir işlemdir ve miras bırakanın ölümünden sonra yapılacak mal paylaşımının yapılmasını sağlayan işlemlerdir.

Ünlü miras avukatları, miras hukuku alanında kendisini ispatlamış ve başarıları ile gündemde kalan avukatlardır. Miras sözleşmeleri, iki taraflıdır ve miras bırakan ile karşı taraf arasında yapılır. Gerçek kişiler, malvarlıklarının, ölümden sonra kimlere nasıl geçeceğini sözleşme ile belirler.

Avukatlar yardımıyla hazırlanan bu sözleşmeler, mal paylaşımı ve aktarım işlemlerinin gerçek kişinin ölümünden sonra yapılmasını sağlar.

Gerçek kişiler, ünlü miras avukatlarının yardımıyla hazırladıkları sözleşmelerle, yaşamları boyunca malvarlıklarını güvence altına da almış olur. Halk arasında resmi vasiyetname olarak isimlendirilen hukuki işlemlerdir. Miras sözleşmeleri, iki tarafın ya da avukatlarının noter huzurunda sözlü ve yazılı olarak yapmasıyla gerçekleşir.

Mirasın Paylaştırılması

Ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş olan kişilerin sahip olduğu malvarlıklarının, yasal mirasçılarına paylaştırılması gerekiyor. Mal paylaşımı işlemlerinin nasıl ve hangi şartlarda yapılabileceği Türk Medeni Kanunu, miras hukuku ile belirlenmiştir.

Miras bırakan kişi, sağlığında kendi iradesi ile herhangi bir mirasçı atamamışsa, mirasının tamamı yasal mirasçıları olan eşi, çocukları arasında paylaştırılır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın birinci derece yakınları, altsoyudur. Altsoyu, çocuklarıdır ve tüm çocuklar eşit hakka sahiptir.

Miras bırakanın altsoyundan birisi ölmüşse, mal paylaşımları, o altsoyun, çocuklarına geçer. Yani mirasçının ölmüş ya da sağ çocuk sayısına göre eşit paylaştırılır. Miras avukatları, yasal ya da atanmış mirasçılar için gerekli durumlarda miras paylaşımı davası açar ve hukuki şartlara göre paylaşımın doğru yapılmasını sağlar.

Miras Avukatı

Hukuki süreçlerin takip edilmesini sağlayan ve destek hizmetleri sunan avukatların, baktıkları dava türlerine göre sorumlulukları vardır. Miras avukatlarının görevi, ölen kişinin malvarlığının paylaşımında, mirasçıları arasında yaşanan hukuki anlaşmazlıkları çözmek, paylaşımın doğru yapılmasını sağlamaktır. Miras avukatının yaptığı işlemler şunlardır:

 • Miras bırakanın mirasçılarının kimler olduğunu gösteren belgeleri hazırlamak,
 • Veraset ilamını almak,
 • Vasiyetname almak,
 • Mirasçı atama sözleşmesi yapmak,
 • Tereke davası açmak,
 • Reddi miras davası açmak,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlamak,

Miras hukukunun gerektirdiği tüm yasal işlemlerin yapılması ve takibi sorumluluğuna sahiptirler.

Sorumluluklarını yerine getiren ve hukuki başarı elde eden avukatlar, mesleki alanda en iyi avukatlar olarak gösterilmeye başlanırlar.

Miras avukatları, özellikle yüksek maliyetli, gayrimenkul gibi mal paylaşımlarında, müvekkillerinin hak kaybı yaşamalarını önlerler. Mirastan mal kaçırma gibi durumları tespit eder ve hukuka uygun olarak tüm sorunların çözülmesini sağlarlar.

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp