Blog

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma, tarafların müşterek çocuklarını ve maddiyata ilişkin konuları aralarında anlaşarak evlilik birliğini sonlandırması demektir. Evlilik birliği en az 1 yıl süren eşler anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak bu davayı açabilir. anlaşmalı boşanma avukatı nezaretinde protokolü hazırlamak yaşanacak hak ihlallerinin de önüne geçmeyi sağlayacaktır.

Eşlerin boşanmayı kendi özgür iradeleriyle sona erdirebilmesi için anlaşmalı boşanma davası açılır. Doğru hukuki düzende hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanma davası tek celsede sonuçlanıyor. Anlaşmalı boşanmada eşlerin kusurlu olup olmamasına ilişkin değerlendirme yapılmaz. Evlilik birliği bir an önce sona erdirilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca eşlerden birinin ya da ikisinin birlikte başvurması halinde evlilik birliği sarsılmış sayılıyor. Evlilik birliğini anlaşarak sonlandırmak isteyen çiftler anlaşmalı boşanma kararı vererek hakim karşısına çıkabilir. Hakim tarafları dinleyerek özgür iradeleri sonucu açıklama yapıldığına kanaat getirmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilen çocuk ve mali durum uygun görüldüğü takdirde boşanma gerçekleşir. Hakim çocuğun ve tarafların menfaatini göz önünde bulundurarak gerekli değişiklikler yapabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün mali sonuca ve çocuğun durumuna uygun bulunması önemlidir. Aksi takdirde hakim boşanma kararı vermeyebilir. Ayrıca eşlerin iradeleri de birbirine uygun olmalıdır. Eğer eşler bir şekilde uzlaşmazsa boşanma talebi çekişmeli boşanma davasına dönerek devam eder.

Anlasmali Bosanma Dilekcesi

Boşanma avukatı anlaşmalı boşanmanın müvekkili lehine sonuçlanması için gereken hukuki düzene vakıftır. Boşanma dilekçesinde olması gereken her bir detaya şeffaf ve net bir şekilde yer verilir. Anlaşmalı boşanmalar tek celsede sonuçlanan davalar olsada uzman ve tecrübeli bir avukat eşliğinde daha sonra yaşanabilecek sorunlar da ortadan kaldırılır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken protokole atıfta bulunmak gerekiyor. Eşlerin protokol şartları dahilinde ayrılmayı kabul ettikleri belirtilmelidir.

Boşanma protokolünde yer verilecek hususlar ise şu şekilde olmalıdır:

  • Tarafların bilgisi
  • Tarafların iradesi
  • Velayet
  • Tazminat
  • Mal varlıkları
  • Nafaka

Anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin taleplerini içeren hukuki bir metin olmalıdır. Eğer bu protokol hukuki bir anlam taşımayacak şekilde hazırlanırsa hakim protokolü uygun bulmaz. Dolayısıyla protokole atıfta bulunan dilekçe de geçersiz sayılır.

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi

Anlaşmalı boşanma sözleşmesinde eşler anlaştıkları bütün hususlara yer vermelidir. Özellikle tasdik bölümünde her bir husus tekrardan yazılarak onaylanmalıdır. Anlaşmalı boşanmada sözleşme ve protokolü yapıp mahkemeye sunmak yeterli değildir. Eşlerin de bizzat duruşmaya katılması ve hakim önünde ifadelerini açıklaması gerekir. en iyi boşanma avukatı tüm bu incelikleri müvekkili ile paylaşıp, süreci yakından takip eden hukukçudur.

Anlaşmalı boşanmalarda boşanmanın sebebine veya evlilik birliğinin sarsılmış olup olmamasına bakılmaz. Davanın hukuki temelde hazırlanmış bir protokol ve dilekçe ile sunulması yeterlidir. Dilekçe, sözleşme ve protokolde eksik, hata veya kusur olması davanın usulden reddedilmesine neden olabilir. Bu yüzden profesyonel hizmet veren avukatlık ve hukuk büroları danışmanlığında hareket etmelisiniz.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp