Blog

Miras Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi

Ölen bir kişinin mirasçıları mirasa konu olan mallardaki hakkından vazgeçebiliyor. Oluşabilen bu düşüncenin resmi kaynaklara yansıtılabilmesi için miras sözleşme örnekleri incelenip doğru sözleşmenin yapılması gerekiyor.

Mirastan Feragat

Mirastan feragat mirasçının ileride sahip olabileceği hakkından vazgeçmesi olarak tanımlanıyor. Mirastan feragat durumu Türk Ceza Kanunu’nun 528. Hükmünde detaylı bir şekilde düzenleniyor. Bu hükmün incelenmesiyle mirastan feragatin detaylarına ulaşılabiliyor.

Mirastan feragat etmek için sözlü yöntemler tercih edilemez. Bu işlemin resmi kaynaklarca tanınabilmesi için düzenlemeye uygun sözleşmenin yapılması şarttır. Mirasçı ile miras bırakan arasında yapılan ve mirastan feragat etmeye yarayan sözleşmeye mirastan feragat sözleşmesi adı veriliyor.

Mirastan feragat sözleşmesi iki şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunlar: İvazsız (karşılıksız) mirastan feragat sözleşmesi ve ivazlı (karşılıklı) mirastan feragat sözleşmesidir. İvazsız feragat sözleşmesinde mirasçıya herhangi bir para ya da mal bırakılmazken ivazlı da belli bir pay bırakılır.

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras taksim sözleşmesi mirasçıların hepsinin bir araya gelip söz konusu mal ya da paranın kendi aralarında paylaştırılması esasına dayanan bir sözleşme biçimidir. Miras taksim sözleşmesinde toplam mirasın nasıl paylaşılacağını içeren detaylar vardır. Miras taksim sözleşmesinin noterde yapılma zorunluğu bulunmuyor. Ancak dileyen kişiler noterde miras sözleşmesi yapabiliyor.

Miras taksim sözleşmesinin belli başlı amaçları bulunur. Bu sözleşmenin en önemli amacı mirasçıların kazanılan mirası ne şekilde paylaştırılacağına ortak iradeyle karar vermelerini sağlamaktır.

Miras taksim sözleşmesi şekil şartı olarak sözlü değil de yazılı şekil şartına bağlı bir sözleşmedir. Yazılı şekil şartı olduğu için adi olarak ya da noter huzurunda yazılı olarak yapılır.

Taksim Sözleşmesi

Taksim sözleşmesi belirlenen şartlara uygun olarak yapılmalıdır. Belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen taksim sözleşmeleri geçerli kabul edilmeyeceği için mirasçılar hak talebinde bulunamayacaktır. Bunun için taksim sözleşmesi hazırlarken şu geçerlilik şartlarına dikkat etmek gerekiyor:

  • Miras bırakan kişinin ölümü gerçekleşmeden taksim sözleşmesi hazırlanamaz.
  • Yazılı beyanda bulunmadan taksim sözleşmesi oluşturulamaz.
  • Sözleşme esnasında sözleşmeyi yapan kişinin kendi hür iradesinin olması şarttır. Hür irade olmadan sözleşme geçerli olamaz.

Taksim sözleşmesinde sözleşmeye dahil olan birkaç kişinin sözleşmeyi kabul etmesi yeterli olarak kabul edilmez. Sözleşmeye konu olan herkesin sözleşmeyi kabul etmesi halinde sözleşme geçerli hale gelecektir.

Miras Paylaşım Sözleşmesi

Miras paylaşım sözleşmesi Medeni Kanun’da net bir şekilde yer alıyor. Bu kanunun 676. Maddesinde net bir şekilde yer alan miras paylaşım sözleşmesi mirasın açılması ile doğar. Miras bırakan kişinin ölümü olmadan mirasçılar bu sözleşmeyi hazırlayamaz. Hazırlasa dahi resmi geçerliliği olmaz.

Miras devir sözleşmesi tapusuz taşınmazları da kapsar. Ancak tapusuz taşınmazların sözleşmeye dahil edilebilmesi için tanık beyanlarına ihtiyaç duyulabiliyor.

Miras paylaşım sözleşmesinin feshinin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. Bu sözleşme sözleşmeye konu olan kişilerin ortak kararıyla beraber fesih davası ile ortadan kaldırılabiliyor.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp