Blog

Denkleştirme Davası

Denkleştirme Davası

Denkleştirme davası, miras hukuku arasında yer alan ve mirasçılar arasında dengesiz paylaşımların oluşmasını engelleyen dava türüdür. Denkleştirme davası ile ilgili detaylar Türk Medeni Kanunu’nun 669. Maddesinde yer alıyor. Bu maddeler arasında birinci alt soy ve ikinci alt soyun neler kazanabileceğine ilişkin hükümler bulunuyor.

Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası mirasta iade olarak bilinir. Bu dava ile önce miras bırakanın alt soyları arasında sonraysa bütün mirasçılar arasındaki denkliğin sağlanması amaçlanır. Mirasta denkleştirme davası miras bırakan kişinin sağlığında yaptığı eşitsizlikleri ortadan kaldıran ve bozulan eşitsizlik ortamını yeniden tahsis eden bir davadır.

Miras bırakan tarafından konu olan kazandırmanın denkleştirme kapsamında olabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir:

  • Kazandırma işlemi miras bırakanı kendi malını kapsamalıdır.
  • Kazandırma işleminin miras hukukuna göre düzenlenmesi gerekir.
  • Kazandırma işleminde çocukların öğretimi için hazırlanmış eğitim öğretim giderleri ve olağan hediyeler değerlendirmeye tabi olamaz.

Mirasta denkleştirme davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Miras Denkleştirme Dava Dilekçesi

Mirasta denkleştirme dava dilekçe örneği dava açacak bireyler tarafından araştırılıyor. Bu alanda dava açacak bireyler doğru ve eksiksiz bir dilekçe yazarak gerekli işlemleri yapmalıdır. Miras denkleştirme davası için dilekçe örneğinde üst kısımda davacı ve davalının adı soyadı, T.C. kimlik numarası yer almalıdır.

Miras denkleştirme dava dilekçesinde hukuki nedene yer verilmelidir. Hukuki neden olarak Türk Medeni Kanunu’nun 669. Ve devam eden maddeleri gösterilebiliyor. Hukuki neden de net bir şekilde belirlendikten sonra açıklamalar kısmının başlık olarak yazılıp bu başlığın doldurulması gerekiyor.

Açıklamalar kısmında miras bırakan kişinin ölüm tarihi yazılıp dilekçeyi yazan kişinin mirasçı olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Bunun yanında açıklamalar kısmında ölen kişinin davalıya ödediği ücretler hangi banka aracılığıyla ödendiği yer almalıdır. Bütün bu açıklamalara istinaden davalının talepleri yazılmalıdır.

Miras denkleştirme dava dilekçesinin son kısmını sonuç ve işlem bölümü oluşturuyor. Sonuç ve bölüm kısmında mirasta denkleştirme kurallarına göre söz konusu ücretin geri verilmesine ilişkin açıklamalar yapılmalıdır. Bütün bu işlemlerden sonra ad soyad yazılıp dilekçeye son veriliyor.

Altsoyun Denkleştirme Alacağı Yargıtay Kararları

Mirasta denkleştirme Yargıtay kararları değişiklik gösterebiliyor. Bu konuda Yargıtay kararlarında yer alan hususlardan bazıları şunlardır:

  • Mirasta denkleştirme istemi mirasın paylaşımı tamamlanana kadar devam eder.
  • Mirasta denkleştirme davası sözlü olarak yürütülemez. Bu davanın sonuca varabilmesi için yazılı olma şartı vardır.
  • Miras açılmadan önce bir sözleşme yapılmışsa sözleşmenin geçerli olabilmesi için sözleşmeye miras bırakan kişinin dahil olması gerekiyor.

14753 sayılı 2009 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Yargıtay temyiz itirazları inceleyip denkleştirmeye konu olan tutarın davacıya verilmesine karar kılmıştır.

Yargıtay kararının beklenen şekilde çıkması için önemli hükümleri bilmek gerekiyor. Bu önemli hükümleri yakından takip eden avukatlarla çalışmak istenen sonuçlara ulaşmaya yardımcı oluyor.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp