Blog

Miras Ortaklığın Giderilmesi

Miras Ortaklığın Giderilmesi

Miras ortaklığı, bir kişinin ölümünden sonra bıraktığı mal varlığının ortaklar arasında eşit şekilde paylaştırılması anlamına gelir. Miras ortaklığı giderilmesi, ortakların mal varlığını paylaştıktan sonra ortaklığın sona erdirilmesi işlemine denir.

Ortaklığın Giderilmesi Miras Nedenli

Miras nedenli ortaklığın giderilmesi, bir kişinin ölümünden sonra bıraktığı mal varlığının ortaklar arasında paylaşılması işlemine denir. Bu işlem, mirasın dağıtılması ve ortaklar arasındaki ilişkinin sona erdirilmesi olarak da adlandırılır.

Miras ortaklığı giderilmesi, ortaklar arasında anlaşma sağlandıktan sonra yapılabilir. Eğer ortaklar anlaşamazsa, bir hukukçu veya bir yargıç yardımıyla miras ortaklığı giderilebilir. Paylaşım yapılırken, ortakların mal varlığının değerine göre eşit paylar verilir veya ortakların anlaştığı şekilde paylaşım yapılır.

Miras ortaklığı giderilmesinin ardından, ortaklar arasındaki ilişki sona erer ve ortakların her birinin mal varlığına ayrı ayrı sahip olurlar. Miras ortaklığı giderilmesi işlemi, ortakların mal varlığını paylaştıktan sonra tamamlanır ve ortaklar arasında hiçbir yükümlülük kalmaz. Miras ortaklığı giderilmesi davası, ortaklar arasında mal varlığının paylaşımını konu alan bir dava türüdür. Bu dava, ortaklar arasında mal varlığının paylaşımı konusunda anlaşılamaması durumunda açılır.

Miras ortaklığı giderilmesi davası, ortakların mal varlığının değerine göre eşit paylar verilmesine ya da ortakların anlaştığı şekilde paylaşım yapılmasına yönelik bir taleple açılabilir. Dava, ortaklar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yargıç veya bir hukukçu tarafından çözümlenir.

Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası

Eski ismiyle izale-i şüyu ve yeni ismiyle ortaklığın giderilmesi davası hakkında;

TMK’ya göre mahkeme, mülke ait mal ve hakların aynen mi yoksa satımı mı dağıtılacağına ve bedelinin paylaşılmasına karar verecek. Genel olarak, asıl çözüm satmak gibi görünüyor. Söz konusu satış işlemleri Türk Medeni Kanunu’na göre açık arttırma yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Miras izaleyi şuyu davası, mahkemenin satmaya karar vermesi ve mülke ait mal ve hakların müzayedeye çıkarılması halinde elde edilen gelir, ortaklara payları oranında dağıtılır. Müzayedenin yapıldığı yer müzayedelere ayrılmış olsa bile durum değişmez. Bu tür satışlara ilişkin vergiler, nihai satış fiyatı üzerinden hesaplanır.

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras ortaklığı giderilmesi davası açılırken, ortakların mal varlığının değerine göre paylarının hesaplanması ve paylaşımının yapılması gibi konular görüşülür. Dava sonucunda, ortaklar arasındaki ilişki sona erer ve ortakların her birinin mal varlığına ayrı ayrı sahip olurlar. Miras ortaklığı giderilmesi davası, ortakların mal varlığını paylaştıktan sonra tamamlanır ve ortaklar arasında hiçbir yükümlülük kalmaz.

İzale-i Şuyu Davası Ne Kadar Sürer?

İzale i şuyu davası miras sayısına göre tarafların oluşumunu sağlaması bakımından zaman bakımından farklılık gösterir. Ortalama 4 ay 1 yıl sürer. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi aksi bir itiraz olmadıkça bu süreler geçerli olacaktır. Diğer koşullar altında, süre daha uzun olacaktır. İzale i şuyu davası diğer ismiyle ortaklığın giderilmesi davasında ki mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp