Blog

SAVCILIK SORUŞTURMALARINDA GİZLİLİK İLKESİ!

•Soruşturmanın gizliliği ilkesi,sağlıklı ve hızlı bir soruşturma yapılarak şüphelinin leh ve aleyhine olan delillerin toplanmasını,böylelikle adil bir yargılamanın temin edilmesi için bir ceza muhakamesi ilkesidir.

•CMK 157 mad:Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp