Blog

SPK’ya gerçeğe aykırı,yanıltıcı bilgi vererek denetim yaptırılmasına neden olan kişiye verilecek idari para cezası?

SPK 103/8⬇️

Kurula gerçeğe aykırı, yanıltıcı nitelikte bilgi,belge vermek veya açıklamalarda bulunmak suretiyle,gereksiz olarak Kanunun 88 inci maddesi uyarınca denetim yapılmasına neden olan kişiler hakkında “bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar” idari para cezası verilir.

•Ayrıca TCK uyarınca da yapılan fiil suç teşkil edebilmektedir.

İftira Suçu

TCK Mad.267- (1)Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla,işlemediğini bildiği halde,hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da “idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak” için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi,”bir yıldan dört yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

Mağduriyet yaşayan herkes,devletin gerekli kurumları ve hukuk organları nezninde hukuki mağduriyetini arasın ancak bu hakkını ararken,hakkını suistimal etmek suretiyle kurumları yanıltmaya çalışmasın ve kimseye de iftirada bulunmasın.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp