Blog

YENİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA;”TWİTTER WHATSAAP,TELGRAM V.S GİBİ PLATFORMLARDA VEYA BU UYGULAMALAR ÜZERİNDEN KURULAN GRUPLARDA YANILTICI BİLGİ VERENLER VE BİLGİ VERİLMESİNE YARDIMCI OLANLAR İÇİN HUKUKİ YAPTIRIMLAR! “

•Sosyal medya ve gruplarda yanıltıcı ve yalan bilgi verenler,bilgi verilmesine yardımcı olanlar ve bu gruplara üye olanlar suc kapsamina alınacak ve cezasi “50bin TL” den az olamayacak”

•DİKKAT!!! Ancak yapılan fiilin yoğunluğuna ve mevcut duruma göre “bu para cezası çok daha yüksekte olabilir”,bu durum ise takdiren ve teşhiden yükseltilmek üzere kurumun takdirine bırakılmış.

•Yine ilgili yönetmelik hükmünü ihlal edenler için para cezası miktarı da 5.000.000(beş milyon) TL’ye kadar artırılmış.

•Söz konusu bu yönetmelik dışında yürürlükte bulunan SPK107/2 hükmü gereğince de;sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan,yanlış veya yanıltıcı bilgi veren,söylenti çıkaran,haber veren,yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişilerin “3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası”.

•Bu suça iştirak edenler de bu kanun kapsamında değerlendirlebilecektir⬇️

SUÇA İŞTİRAK
Türk Ceza Kanunu Mad 37:Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri,fail(suçlu)olarak sorumlu olur.

İlgililere ceza tutarlari 10bin ile 5milyon TL arasi belirlenmisti.

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Para cezası: İlgiliye 10.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası verilmesidir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bentler ve aynı maddeye  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“7) Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak.
8) Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak.”
“(3) Birinci fıkranın (c) bendinin yedinci ve sekizinci alt bendindeki fiilin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası tutarı 50.000 TL’den az olamaz.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp