Blog

WHATSSAPP,TELEGRAM V.S ARKADAŞ GRUPLARINDA HİSSE GRAFİĞİ PAYLAŞMAK VE/VEYA KONUŞMAK SPK MEVZUATINA GÖRE AYLIRILIK TEŞKİL ETMEKTE MİDİR?

•Hukuki kanaatimce;Anayasa 26 Mad “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar” hükmü uyarınca

•SPK 104-107 mad. ve ilgili tebliğlere aykırı bir biçimde kişilerin birlikte hareket ederek ilgili hisse veya bozmaya yönelik eylem ve fiileri olmadığı sürece Spk Mevzuatına aykırılık teşkil etmeyeceğini düşünüyorum.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sahte kimlikle araç satılmasında noteri kusurlu buldu.

•Noterlerin yaptığı işlemler bakımından söz konusu işlemin gereği gibi yani, özen yükümlülüğüne uygun şekilde yerine getirmiş olsaydı,zarar oluşmayacaktı denilebiliyorsa noterin sorumlu olacağı hatırlatıldı.

•Mahkemece;aslı temin edilemeyen,bu nedenle iğfal kabiliyetinin bulunup bulunmadığı tespit edilemeyen sahte nüfus cüzdanına istinaden, söz konusu araç satış işleminin yapıldığı,davalı noterin sorumluluğunun kusursuz sorumluluk olduğu,illiyet bağının kesildiğinin davalı noter tarafından ispat edilemediği,bozma sonrası ıslahın söz konusu olamayacağı dikkate alınarak, davanın 17 bin 500 TL üzerinden kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken;eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile davanın tümden reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp