Blog

Veraset Hukuku

Veraset Hukuku

Veraset Hukuku, gerçek kişilerin ölümlerinin veya gaiplik durumlarının oluşmasından sonra kalan mal varlığının kimlere dağıtılacağını kapsayan bir alandır. Mirasçılar kişiyle ne kadar yakından ilişkiliyse bu hukuk dalında ona göre birtakım düzenlemeler yapılır ve mirasın paylaştırılması işlemleri yerine getirilir.

Bu sürecin takip edilmesinde genellikle bazı uzman avukatlar rol alırlar. Gerekli incelemeleri gerçekleştirerek sürece yönelik adımlar atar ve varsa eğer uyuşmazlık gibi durumları da başarıyla çözümlemeye çalışırlar.

Veraset Hukuku’nda mirasçılar, oldukça farklı kişilerden oluşurlar. Kişinin herhangi bir şekilde vefat edenle bir kan bağı bulunmasa bile bu noktada mirasçı olma hakkında sahip oluyor. Öte yandan genellikle mirasçılık davası veya miras dağıtımı gibi süreçlerde 1.derece yakınlardan alt-üst soy gruplarındaki kişiler esas alınıyor.

Ölenden kalan mirasta payı olduğunu ileri süren insanlar bir mirasçı belgesi alarak davaya ortak olurlar. Hayatta olmayan veya gaiplik durumu bulunan kişinin tüm sahip olduğu mal varlıkları ‘’tereke’’ olarak tanımlanır.

Mirasçıların bu terekede haklarını olduğunu bazen çeşitli özel veya devlet kurumlarına bir şekilde kanıtlamaları gereklidir. Onlara bu kapsamda gerekli imkânları sunan şey ise, mirasçı belgesidir. Onun çıkarılmasından sonra ilgili yasal prosedürlere uygun şekilde kişiler hareket etme olanağına sahip olurlar.

Veraset İlamı

Veraset ilamı, yasalarda açık bir şekilde Türk Medeni Kanunu çerçevesinde 598.maddeye göre düzenlenmiştir. Ölenden arta kalan mal varlığında payı olan insanlar buna binaen ilgili araştırmalar neticesinde bir mirasçı belgesi alırlar.

Artık elde ettikleri bu önemli belge ile mirasta haklarını aramaya başlarlar. Bu yasal belge ilgili kişilere noterler ve sulh mahkemelerince verilir. Mirasçılığın ispatlanması noktasında bu belgenin son derece işlevsel ve güçlü bir yönü vardır.

Veraset Davaları

Veraset ilamı davası türleri arasında birbirinden farklı seçenekler mevcuttur. Bazı hallerde insanlar mirasçılık belgesini iptali için de birtakım işlemler gerçekleştirme isteğinde olurlar. Bu gibi durumlarda iptal etme işlemleri yapılır veya bir yeni belge ortaya çıkarılır.

Öte yandan bu kapsamdaki diğer dava türleri arasında mirasın reddi veya hükmen reddi gibi seçenekler de bulunur. İstihkak, denkleştirme veya tenkis gibi davalar da vardır.

Veraset Davası Nedir

Veraset davası, kalan mal varlığında gerçekten ilgili kişilerin bir hakları ve payları var mı bunu öğrenmek için açılan davalardır. Ortada eğer bir belirsizlik veya şüphe uyandıran durum varsa pay ve ayrıca miras oranlarının net tespiti için veraset davaları açılır. Böylelikle saklı kalan veya yanlış olan her şey açığa çıkartılır. Tüm bunlar, Veraset davasi nedir bunu açıklığa kavuşturur.

Veraset Hukuku Nedir

Veraset Hukuku, hayatını kaybeden bir kişinin arkasında bıraktığı mal varlığının kimlere gideceğini ortaya çıkaran bir hukuk dalıdır. Mirasçılar bu hukuk dalında en temel rolü oynar ve çoğu yasal işlem onlar üzerine gerçekleşir. Veraset Hukuku’nda mal varlıklarının kişilere en adil ve doğru bir şekilde dağıtılması unsuru esastır.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp