Blog

Velayet Davası

Velayet Davası

Velayet davaları boşanma davalarının önemli konuları arasında yer alıyor. Boşanma halinde çocukların velayeti baba ve annenin müşterek olarak kullanımı için düzenleniyor. Evlilik birliğini sona erdiren çiftler anlaşmalı boşanmada velayet konusundaki taleplerini mahkemeye iletebiliyor. Çekişmeli boşanmalarda ise velayet davası hakimin yetkisine ve şartlara göre şekil değiştiriyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı evliliğin sonlanması gerektiği durumlarda velayete dair kararlar alınıyor. Anlaşmalı olsun çekişmeli olsun evlilik birliğini bitiren davalarda ki velayet konusunda koşullar göz önünde bulunduruluyor. Değişen hayat koşullarına bağlı olarak çocukların velayeti daha sonra da değiştirilebiliyor. Velayet kararını değiştirmek isteyen taraf idari merciye başvurarak süreci başlatabiliyor. Hakim çocukların istekleri, huzurları ve yaşayacağı ortamı esas alarak davayı karara bağlıyor.

Velayetin Değiştirilmesi

boşanma davasında velayet hangi tarafa verilirse verilsin diğer tarafın daha sonra velayeti değiştirme hakkı saklıdır. Velayeti değiştirme davasında bilirkişi raporu oldukça önemlidir. Çocuklarla görüşen uzman bir pedagog aynı zamanda hem davalı hem de davacı ile görüşme yapıyor. Birebir yapılan bu görüşmeler sonucu hazırlanan rapor velayetin değiştirilmesi davasında mahkemeye sunuluyor. Velayet davasında mahkeme karar verirken pedagog raporunu esas alıyor. Tarafların bilirkişi raporuna da itiraz etmeleri mümkündür.

Velayetin değiştirilmesi davasını gerektiren durumlar şu şekildedir:

  • Velayeti kendisine verilmemiş ebeveyn çocuğun velayetini talep edebilir,
  • Çocuğun zararı bakımından değişen koşullar,
  • Velayet hakkının kötüye kullanılması
  • Velayet hakkının gerekliliğinin yerine getirilmemesi.

Mahkemenin verdiği velayet karar kesin hüküm oluşturmaz. Kamu düzeni ile de ilişkili olan bu dava şartların değişmesiyle birlikte yeniden görülebilir.

Velayetin Kaldırılması Davası

Çocuklar ebeveynlerinin yanında yeteri kadar güvende ve sağlıklı koşullara sahip değilse velayetin kaldırılması davası görülüyor. Zihinsel ve bedensel gelişimi tehlikede olan veya manen terk edilmiş çocuklar için koruyucu bir aile ya da bir kurum uygun görülebiliyor. anlaşmalı boşanma çocuk velayeti anneye veya babaya verilebilir. Fakat iki tarafın da çocuğun menfaatini gözetmesi gerekiyor. Anne ve babanın istemi üzerine çocuğun korunmasına ilişkin de hakim bu önlemi alabiliyor.

Velayeti alan tarafın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi, deneyimsizliği, hasta olması, yükümlülüklerini savsaklaması gibi eylemler velayetin kaldırılması davasını gerektiriyor. Velayeti kaldırılan çocuğa vasi atanıyor. Eğer velayetin kaldırılmasını gerektiren konu ortadan kalkarsa hakim istem üzerine veya resen velayeti geri verebiliyor.

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Müşterek çocuğun velayeti için Aile Mahkemeleri görevlidir. Velayetin değiştirilmesi davasını açacak vasinin bulunduğu yerdeki mahkemeye velayeti isteyen eş başvurabilir. Değişen şartların oluşması nedeniyle velayet kararı kesin hüküm değildir. Bu yüzden velayeti kendisinde olmayan taraf diğer tarafa karşı değiştirme davası açabilir. Burada hakim yeni olguların çocuk menfaatine aykırılık teşkil oluşturup oluşturmadığına bakıyor. Ayrıca velayet hakkı bulunan tarafın çocuğu ihmal etmesi, tehlikeye sokması, ruhsal gelişimini olumsuz etkilemesi veya çocukla ilgilenmemesi gibi iddialarla da diğer taraf velayet hakkın kendisine geçmesini talep edebiliyor.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp