Blog

Velayet Avukatları

Velayet Avukatları

Aile hukuku, aile birliğini sonlandırmak isteyen tarafların boşanma davası açmasını ve evliliği sonlandırmalarını sağlıyor. Boşanma davası sonucunda, çocuğun velayetinin kime verileceğine de karar veriliyor. Velayet davalarında, reşit olmayan çocukların velayeti anne ya da babaya verilir.

Türk Medeni Kanununda, aile hukukunun düzenlenmesi, eş ve çocukların haklarının korunmasını sağlıyor. Aile mahkemesine açılan davalardan birisidir ve küçüğün yararı korunacak şekilde karar verilmeye çalışılır. Aile hukuku alanında deneyime sahip olan avukatlar, çocuğun velayetinin kime verilmesi gerektiği konusunda taraflara hukuki destek verir.

Velayet Davası Avukatları

Eşler, anlaşmazlık sonucu boşanmaya karar verdiklerinde en çok çocukların velayetini almaya çalışırlar. Çocukların velayetini alamayacağını düşünenler, açılan boşanma davalarını engellemeye çalışabiliyor. Velayetin verilmesi ve değiştirilmesi gibi konularda, avukatlar, aile hukuku çerçevesinde yardımı olmaya çalışır.

Verilen hukuki destekler sayesinde tarafları bilgilendirir ve yapılacak tüm işlemlerin hukuka uygun yapılmasını sağlar. Boşanma davalarında, anne bakımına muhtaç olan ve 3 yaşından küçük çocukların velayetleri anneye verilir.

Velayet davası avukatları, Türk hukukunun belirlemiş olduğu kurallara göre tarafların çocukları velayeti konusunda sorun yaşamamasını ve yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesini sağlıyor. Bazı durumlarda, mahkeme, çocuğun görüşünün alınmasını ve dinlenmesini isteyebiliyor. Velayeti almak isteyen tarafların avukatları, mahkemeye çocuğun dinlenmesi ya da velayetin verilmesi için gerekli tüm nedenleri sunarlar.

Anlaşmalı Velayet Değişikliği

Boşanma davalarından sonra velayetin verildiği tarafın durumunda ortaya çıkan değişiklikler, velayetin verilen kişiden alınarak karşı tarafa verilmesini gerektirebiliyor.

Velayet değiştirme davası açan taraf, karşı tarafın maddi ve sosyal durumunda değişiklik meydana geldiğini ve velayetin kendisine verilmesini talep edebiliyor. Velayetin değiştirilmesi için açılan davalar tamamen çocuğun menfaatlerinin korunmasını sağlar. Anlaşmalı velayet değişiklikleri için ortaya çıkan nedenler şunlardır:

  • Velayeti alan kişinin sürekli hastalık durumu,
  • Çocuğa yeterli ilginin gösterilememesi,
  • Velayet hakkına sahip olan eşin ölmesi,
  • Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanamaması,

Bu durumlar için velayetin değiştirilmesi için dava açılabiliyor. Çocuğun menfaatini gözeten taraflar, karşılıklı anlaşma yaparak, anlaşmalı dava açabiliyor ve davanın istedikleri gibi sonuçlanmasını sağlayabiliyorlar. Boşanma avukatları bu konuda da deneyimli oldukları için her türlü hukuki yardımı yapıyor.

Velayet Değişikliği

Velayet davası açma işlemleri, çocuğun ikamet ettiği yerdeki aile mahkemelerinde yapılıyor. Çocuğun velayetinin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesi için dava açma süre sınırlaması yoktur. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra istenildiği zaman açılabiliyor. Zaman aşımı süresi olmadığı için taraflar hak kaybına uğramıyor.

Velayet avukatları, değişikliğe neden olacak sebepleri tespit ediyor ve bunu belgelendirerek dava dilekçesi hazırlayarak dava açılmasını sağlıyor. Velayetin değiştirilmesi için davalar, boşanma davalarında olduğu gibi çekişmeli ve anlaşmalı davalar olarak açılabiliyor.

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerden birisi mahkemeye başvurarak, velayetin değiştirilmesini isteyebiliyorlar. Değişiklik işlemlerinde her zaman çocuğun yüksek menfaati gözetilir ve kararlar ona göre verilir.

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp