Our Fields Of Expertise

Miras Hukuku

Medeni Hukuk’un alt dallarından olan miras hukuku yaşamını yitiren ya da gaipliği ilan edilen kişilere ait mal varlıklarının pay edilmesini kapsayan hukuktur. Mal varlığının kimlere ve hangi oranlarda verileceğini belirler.

Bu aşamada ölen ya da gaip olan kişinin mirasçıları devreye girer. Yasal ve atanmış mirasçılara dağıtılan veya dağıtılacak miras konusunda anlaşmazlıkların çıkması kaçınılmazdır. Bu anlaşmazlıkların çözümü ise miras davaları ile mümkün olur.

Hukuk büromuz miras hukuku alanında hizmet vererek miras davalarının sonuçlandırılmasını sağlamak adına çalışmalar yürütür. Ayrıca miras hakları konusunda merak edilen soruları cevaplandırarak mirasçı ve miras sahiplerinin yanında olur.

Miras Davası

Mal paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi için açılan davalara miras davası ismi verilir. Ölen bir kişinin mirasçısı olabilecek kişiler anne, baba, eş, çocuk, torun, kardeş ve annenin annesi gibi kişilerdir.

Bu kişiler miras konusunda anlaşmazlığa düştüklerinde miras davası açarak hukukun anlaşmazlığı çözmesini isterler. Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilen miras davalarının açıldığı yer ise miras sahibinin bulunduğu yerdir.

Günümüzde miras konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle açılan miras davaları şunlardır;

 • Miras tespit davası
 • Tenkis davası
 • Reddi miras davası
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) davası
 • İstihkak davası
 • Veraset davası
 • Veraset iptal davası
 • Vasiyetname iptali davası
 • Miras sözleşmesi davası
 • Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davası
 • Yasal mirasçı olma davası

Yasal mirasçı ve diğer davalar zaman alan davalardır. Ayrıca hak kazanmak adına iyi çalışılması ve hakların öğrenilmesi gerekir. Bu aşamada büromuz miras hukuku avukatları müvekkillerinin yanında olarak haklarını almalarına yardımcı olur. Ayrıca miras hukuku alanında danışmanlık yaparak kişilerin davalarına hazırlanmalarına yardımcı olur.

Miras Tespit Davası

Taşınır, taşınmaz ve sanat eseri gibi mal varlığı bulunan kişilerin ölmesi durumunda yakınları miras hakkını elde ederler. Ölümü gerçekleşen kişinin mal varlığı konusunda soru işaretleri varsa miras tespiti davası soru işaretlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Terekenin tespiti olarak da adlandırılan dava sayesinde kişinin mal varlığı araştırılır ve belgeler aynı zamanda deliller kullanılarak ispatı sağlanır. Böylelikle mal paylaşımı tüm mal varlığı dikkate alınarak yapılmış olur.

Miras hukuku alanında çalışan hukuk bürosu olarak miras tespiti davaları için hizmet sunuyoruz. Yaptığımız araştırma ve çalışmalar sayesinde mal varlığının, borçlarının, mirasçı atama, vasiyet ve yedek mirasçı taleplerinin öğrenilmesini sağlıyoruz. Böylelikle borçların ve mal varlıklarının tüm mirasçılar tarafından öğrenilmesine ve mirasta mal paylaşımı işleminin adil olmasına yardımcı oluyoruz.

Saklı Pay

Büromuzun miras hukuku alanında yaptığı çalışmalar arasında saklı pay bulunuyor. Saklı pay miras sahibinin mirasçıların haklarını gasp etmesini engelleyen bir haktır. Miras sahibi kişi sahip olduğu mal, para ve diğer varlıklarının tasarrufundan sorumludur.

Bu varlıklarını istediği kişilere pay etme hakkı vardır. Ancak yasal mirasçılarının haklarının korunması için mirasın bir bölümünü korumaya almıştır. Bu sayede miras hakkı yenilen kişiler tenkis davası alarak saklı pay alma hakkını elde ederler.

Saklı pay alma hakkı günümüzde anne, baba, eş ve alt soy olarak belirlenmiştir. Kardeşler saklı paydan mahrum kişiler arasında bulunur. Avukatlarımız saklı pay ihlali ile karşılaşan kişilerin açmaları gereken tenkis davalarında yanlarında olur ve miras haklarından yararlanmalarını sağlar. Bu davalar Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

 

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp