Blog

TÜRKİYE’DE YASADIŞI GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

•Türkiye’de‭ ‬yasadışı‭ gelirin vergilendirilmesinin ‬dayanağını‭ ‬Vergi Usul ‭Kanunu’nun‬ 9. maddesinin 2. ‭fıkrası oluşturmaktadır.Söz ‬konusu hüküm soyut ve genel bir nitelik ‭taşımakla‬ beraber,vergiyi doğuran‭ ‬olayın‭ bir “suça mı yoksa yasak bir faaliyete mi” ‬dayandığı‭ hususu ‬önem arz etmektedir.

•Konusu suç ‭teşkil‬ etmemek ‭şartıyla,yasağa‬ dayanan bir faaliyetten elde edilen gelir,gelir vergisine tabi ‭olmaktadır‬,mevzuatta ve literatürde aksi bir ‭görüş bulunmamaktadır.‬

•Ancak,konusu suç ‭teşkil‬ eden fiillerin ‭gerçekleştirilmesiyle‬ elde edilen ‭kazancın‬ vergilendirilmesi‭ hususu TCK’nın‬ 55. maddesi ‭kapsamında‬ müsadere edilmesini gündeme getirmektedir.

•Hukuki kanaatimce;suçtan elde edilen gelirin vergilendirilememesinin üç nedeni vardır;

1-Suçtan elden edilen gelir veya suça konu eşya TCK 55 uyarınca müsadere edilmektedir.”
(kazanç müsaderesi ve/veya eşya müsaderesi)

2-Bu bağlamda;suçtan elde edilen gelirin veya suçta ‭kullanılan eşyanın‬ müsadere edilmesi ile suçtan elde edilen gelire yahut ‭eşyaya uygulanabilecek olan ‬vergilendirme müessesesi de doğal olarak sona ermektedir.

“YANİ MÜSADERE EDİLEN BİR KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ DE SÖZ KONUSU OLAMAZ”kazancın vergilendirilmesi de söz konusu olamaz”

3-Ayrıca müsadere edilen kazançların,kanun icabı vergi kapsamı dışında tutulması;hukuk mantığı,güvenilirliği ve vergilendirmiş kazancın kutsallığı ilkesi açısından doğrudur.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp