Blog

THODEX KİMLİK BİLGİLERİ DİKKAT!

•Thodex web sitesinin erişime kapalı olması nedeniyle, sistemde kayıtlı olan tüm kişisel verilerin ifşa edilme riski bulunmaktadır. Bu durumun ileride yatırımcılar aleyhine maddi-manevi başkaca mağduriyetlere mahal vermemesi adına hukuki önlemlerin alınmasında fayda vardır.

•Bu meyanda Thodex sistemine kayıt aşamasında paylaşılan T.C. kimlik kartı, fotoğraf, iletişim ve adres bilgisi gibi kişisel verilerin,yatırımcıların rızasına aykırı bir şekilde üçüncü şahıslara yahut yurtdışına aktarılıp yatırımcıların zararına başkaca suç konusu oluşturulabilecek eylem ve fiillerde kullanılması olasılığı kuvvetle muhtemel hale gelmiştir.

•İşbu duruma istinaden bununla ilgili de Cumhuriyet Başsavcılığına yatırımcıların başvurmaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli tedbirlerin alınması elzemdir.

•KVKK md.7’de yer alan _”Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.” _ hüküm gereğince yatırımcıların, kişisel verilerinin Thodex’ten silinmesi için ilk olarak veri sorumlusu olan Koineks Teknoloji A.Ş’ye başvurmaları gerekmektedir.

•Şirketin mevcut durumu, işbu başvurunun olumsuz sonuçlanacağını göstermekte ise de yatırımcıların ikinci olarak Kişisel Verileri Koruma Kurul’una şikayet hakları da bulunmaktadır.

•Yapılacak şikayet akabinde Kurul, şikayet konusu hukuka aykırılığın giderilmesine karar verir ve sair şartların varlığı halinde şirket aleyhine idari para cezasına da hükmedebilir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp