Blog

Tereke Tespit Davası

Tereke Tespit Davası

Tereke tespiti nedir sorusu miras davalarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Miras bırakan yani murisin ölümünden sonra mirasçılara geçen mal varlığı tereke olarak adlandırılıyor. Burada sadece aktif mallar değil pasif mallar da terekeyi oluşturuyor. Yani para, gayrimenkul gibi mal varlıklarının yanı sıra murisin borçları ve masrafları da tereke kapsamında hesaplanıyor.

Murisin bıraktığı aktif ve pasif mallar hesaplanarak ilk olarak denkleştirme işlemi yapılıyor. Daha net ifade etmek gerekirse murisin borç ve masrafları kalan mal varlığından çıkartılarak tereke netleştiriliyor.

Tereke Tespiti Davası

Kalan mal varlığının ve borçların tespiti niteliğinde olan terekenin tespiti davası ile murisin tüm mal varlığı belirleniyor. Mirasçıların kendilerine kalan mal ve borçları en sağlıklı şekilde öğrenebilmesi için tereke tespiti davası açması gerekiyor. Bu dava mirasçının ve miras bırakanın hak kaybına uğramaması için gereklidir.

Tereke tespiti davasında murisin aktif ve pasif malları tespit ediliyor. Tespit edilen bu mallar denkleştirildikten sonra uzman bilirkişi tarafından raporlanıyor.

Sadece mirasçılar tarafından açılabilen bu dava sonucu murisin ölümüyle birlikte kalan taşınır ve taşınmaz mallarla birlikte borçları tespit ediliyor. Herhangi bir zaman aşımı olmadığı için tereke tespiti davası murisin ölümünden sonra zaman sınırlaması şartı bulunmadan açılabiliyor.

Terekenin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Terekenin tespiti davası için görevli olan mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir. Murisin ölmeden önce Türkiye’de ikamet ettiği en son adresteki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne giderek dava açılır. Tenekenin tespiti davası için mirasçıların dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurması gerekiyor.

Terekenin tespiti davası için dilekçede olması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Davacı kimlik bilgileri
 • Davacının adresi
 • Vekili
 • Vekilin adresi
 • Davalı
 • Konu
 • Açıklamalar
 • Hukuki nedenler
 • Hukuki deliller
 • Sonuç ve istem
 • Davacı vekili avukatın adı soyadı ve imzası

Murisin Türkiye’de bir ikametgah adresi yoksa nüfusa kayıtlı olduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

Terekenin Tespiti ve Mirasın Taksimi

Murisin ölümü ile birlikte bıraktığı aktif ve pasif malları mirasçılar kendi aralarında anlaşarak paylaşabilirler. Bazı durumlarda mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkabiliyor. Taksime rızası olmayan mirasçılar, mirasın taksimi talebi ile mahkemeye başvurabilir.

Tereke tespit terekenin tespiti davası karar örneği incelendiğinde tereke tespit davaları delil tespiti niteliğinde ele alınıyor. Bu yüzden müzekkere yazılması, ihtiyati tedbir kararı, mirasın taksimi gibi talepler için ayrıca başvuruda bulunmak gerekiyor.

Tereke Tespit Davası Ücreti

Miras işlerine ait olan harçlar, Yargı Harçları Tarifesi ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre tereke tespit davasında ücret; toplam değerin binde 3.96’sı oranı ile belirleniyor. Dosyanın masrafı, harcı ve iş yükü davanın açılacağı yere göre vekalet ücreti tespit ediliyor. Avukata ödenecek tutarı Türkiye Barolar Birliği her yıl güncellemektedir. Tereke tespit davası ücreti asgari ücret tarifesinin altında olmayacak şekilde hukuk ve avukatlık büroları tarafından net olarak belirleniyor.

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp