Blog

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu iptal davası kişilerin mülkiyet hakkını temin eden en önemli davalardan bir tanesidir. Genelde hukuka aykırı ve usulsüz bir durum varsa tapu iptal davası açılır. Taşınmaz mülkiyeti için tapu iptal davaları açılır. Genellikle kayıt altında bulunan bir tapu varsa ve kişinin ölü olması halinde kişiler de karşı dava açabilir. Bu nedenle bu gibi davaları zaman kaybetmeden açmak gerekir.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Kişiler tapu iptal tescil davası için bir avukatla anlaşması gerekiyor. Tapu iptal davalarında tapu kayıtlarında bulunan üçüncü kişilere ait bir hakkında ortadan kaldırılması halinde bu davalara bakılır. İpotek, gayrimenkul satış vaadi gibi durumlar da kişilerin aleyhine açılan davalardır. Bu davalar hazine aleyhi olarak birlikte açılmalıdır. Tapu iptali için davalar uzun sürebilir. Ancak bu gibi davalar sadece tapu avukatları tarafından açılır. Bu gibi durumlarla karşılaştığınız zaman herhangi bir vakit kaybeden direkt dava açılmalıdır. Böylelikle dava süresi de uzamadan hemen çözülmüş olur.

Tapu Tescil Davası

Tapu tescil davası taşınmazın bulunduğu yerde açılan bir dava türüdür. Taraftar anlaşarak davanın mahkeme de görülmesi sağlanır. Genelde bu tip davalar asliye hukuk mahkemesinde görülür. Tapu tescil davasını açmak için mutlaka dilekçeye detaylı bir şekilde taşınma kayıt bilgileri de yer alarak anlatılmalıdır. Dava dilekçesinde aynı zamanda tanıklar hakkında da bilgi verilmelidir. Tapu iptali davaları ve aynı zamanda hazine arazisi davaları da tapu avukatları tarafından yürütülür. Bu nedenle tapu tescil davası gibi durumlar da alanında uzman olan avukatlar ile irtibata geçmek gerekiyor.

Tapu İptali

Tapu iptali genellikle hukuki ehliyetsizlik, aile konutundan dolayı tapu iptali, mirastan mal kaçırma, vekalet görevini kötüye kullanma, imardan dolayı tapu iptali gibi durumlar da tapu iptal davası açılabilir. Vekalet görevini kötüye kullanan kişiler için tapu iptali davası açılabilir. Bu durum hukuka aykırı olduğu için bu gibi mağduriyetler tapu iptal davası ile giderilebilir. Tapu taşınmaz davaları için belli bir zamanaşımı kavramı bulunur. 10 yıl içerisinde bu davalar açılmalıdır. Genelde zamanaşımı durumunda tapu iptal davası hazine aleyhine de açılmalıdır. Bu davanın açılması için haksız bir tapu kaydı ihlali olması gerekir. Aynı zamanda mirasçılarında bu dava da bulunması gerekir.

Tapu Kadastro Avukatları

Tapu kadastro avukatları taşınmaz hukuk kapsamında bulunan işlerin hukuk yoluyla çözülmesini sağlar. Daire, işyeri ve arazi gibi taşınmaz mülkler için avukatlarla iletişime geçerek daha hızlı bir şekilde işlerinizi çözebilirsiniz. Tapu kadastro avukatları, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen işlerin uygunsuzluğunu çözerler. Taşınmaz mülkilerin uyuşmazlığı halinde dava açma ve bu sürecin ilerlemesi için hukuki süreci yönetirler. Aynı zamanda tapuya ipotek konulması, ipoteğin kaldırılması gibi işlemleri de oldukça hızlı bir şekilde yürütürler. Tapu olarak yürütülen her bir işlemi avukatlar oldukça hızlı bir şekilde çözüme kavuştururlar.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp