Blog

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası

Aile hukukunda, eşlerin ve çocukların haklarının korunmasını sağlayan çeşitli düzenlemeler yer alıyor. Çocuk ile baba arasındaki soy ilişkisinin ortadan kaldırılması için soybağının reddi davaları açılabiliyor.

Türk Medeni kanununa göre evlilik devam ederken ya da boşanma sonrasındaki ilk üç yüz gün içerisinde doğmuş olan çocuğun babası, kadının kocasıdır ve nüfusa öyle kaydedilir. Çeşitli nedenlerle çocuk ile baba arasında herhangi bir soybağı yoksa bu ilişkinin ortadan kaldırılması için nesebin reddi davası açılır.

Soybağının Reddi

Hukuki düzenlemeler, çocuğun haklarını ve kocanın menfaatlerini korumayı amaçlıyor. Koca ile çocuk arasında herhangi bir kan bağı yoksa taraflardan birisi dava açma hakkına sahip oluyor.

Koca kendisinden olmayan çocuğu kabullenmiş olsa bile çocuğun dava açma hakkını etkilemiyor. Ergenlik durumu gelmemiş ve kanuni haklarını tek başına kullanamayan çocuklar için kayyım tarafından dava açılabiliyor. Erkek eş olan kişi, çocuğun kendisinden olmadığını iddia ettiğinde soybağının reddi davası açarak babalık durumunu ortadan kaldırabilir.

Soybağının Düzeltilmesi Davası

Soybağının reddi ya da düzeltilmesi davası açma haklarının kimlerde olduğu Türk Medeni Kanunu tarafından belirlenmiştir. Nesebin düzeltilmesi davasında erkek eş ile çocuk arasında bağ olmadığının ispatlanması gerekiyor.

  • Evlilik süresi içerisinde çocuk ana rahmine düşmüşse, erkek eş baba olmadığını ispatlamalıdır,
  • Evlilik üzerinden yüz seksen gün geçtiğinde ve evlilik sonlandırıldığında en fazla üç yüz gün içerisinde doğan çocuk evlilik yoluyla olmuş kabul edilir.
  • Evlilik dışı ilişkide çocuk ana rahmine düşmüşse, davacı olan kişinin başka kanıtlar göstermesine gerek yoktur.

Soy bağının düzeltilmesi için açılan davalarda, karı koca arasındaki birliktelik durumları göz önünde bulundurulur.

Soybağı Reddi Davası

Erkek eşin ya da baba olduğu iddia edilen kişinin menfaatlerinin korunması kanunla düzenlenmiştir. Kanun koyucu aynı zamanda çocuğun haklarının korunmasını da sağlıyor. Babalık reddi davası açma hakları, babaya, ergenlik yaşını doldurmuş çocuğa, diğer mirasçılara veriliyor. Dava açma hakkı anneye de veriliyor. Ancak, ergin olmayan çocuk adına dava açmak için atanan kayyım anne olamıyor. Anne çocuk arasındaki menfaat ilişkisi gözetiliyor. Babalık davaları için belirlenen süreler kanunda düzenlenmiştir.

Soybağının Reddi Davası Süre

Soybağının reddi davasında, baba ile çocuk arasındaki ilişkinin ispatlanması gerekiyor. Erkek eş, soybağının reddi davasını, annenin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ve hamile kaldığını öğrendikten sonraki bir yıl içerisinde açmak zorundadır. Çocuk ise ergin olduktan sonraki bir yıl içerisinde soybağının reddi ve düzeltilmesi davası açmış olmalıdır.

Gecikmeye neden olan sebeplerin haklılık durumlarına göre sebebin ortadan kalkmasıyla yine bir yıllık süre işlemeye başlar. Evlilik sonlandırıldıktan sonraki üç gün içerisinde kadın başka birisiyle evlenir ve bu süre içerisinde çocuk doğarsa, ikinci evlilikteki erkek eş kanunen baba sayılır. İkinci evlilikteki kocanın karinesi çürütüldüğünde baba olarak ilk eş kabul edilir.

 

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp