Blog

SOSYAL MEDYA YOLUYLA TEHDİT VE CEZASI!

•Tehdit fiili sözlü ve yazılı iletilerle,(mektup,not, SMS,e-mail, sosyal medya yazışmaları) daha önce kaydedilmiş bir görüntü (fotoğraf veya kamera kaydı) ya da ses kaydı ile de işlenebilir.

•Bunun yanında belirli anlamlara gelecek el kol hareketleriyle de (sözgelimi, kafa kesme hareketi, parmak sallama) işlenebilir. Bu bağlamda tehdit olarak algılanabilecek bir emojinin ya da bir GIF’in dijital iletişim araçlarıyla mağdura gönderilmesi ile suç işlenebilir.

•Bu noktada, tehdit içerikli gönderilerin kamuya açık yöntemlerle (örneğin Facebook sayfasına, tweet atmak yoluyla,Instagram paylaşımı yaparak) yapılması ile birebir iletişime olanak veren özel mesajla işlenmesi arasında suçun oluşumu açısından bir farklılık bulunmamaktadır.

TCK106 mad(Tehdit)
(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise,mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp