Blog

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, şirketlerin yasal yapısını, kuruluş sürecini, yönetimini ve çalışma prensiplerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dalda, şirketlerin kurulması, yönetimi, yatırımları, ticareti, sözleşmeleri, borçları, tasfiyesi, satılması gibi konular ele alınır. Ayrıca, şirketlerin sosyal sorumlulukları, etik kuralları, çalışanların hakları, vergi yükümlülükleri gibi konular da incelenir.

Şirketler Hukuku Avukatları

Şirketler hukuku avukatları, şirketlerin yasal işlemlerinde danışmanlık yaparlar.

Bu avukatlar, şirketlerin;

  • Kurulmasında
  • Yönetimine
  • Ticaretine
  • Sözleşmelerine
  • Borçlarına
  • Tasviyesine
  • Satılmasına kadar her aşamasında yanlarında olurlar.

Şirketler hukuku avukatları, şirketlerin sosyal sorumluluklarını, etik kurallarını, çalışanların haklarını, vergi yükümlülüklerini ve diğer yasal konularını da incelerler. Bu avukatlar, şirketlerle yaptıkları sözleşmelere (örneğin şirket avukatlık sözleşmesi) bağlı olarak hareket ederler. Bu sözleşme, şirketlerin avukatlarının hizmetlerini nasıl alacaklarını, ücretlerini ve süresini düzenler.

Ortaklıklar Hukuku

Ortaklıklar hukuku, ortaklıkların yasal yapısını, kuruluş sürecini, yönetimini ve çalışma prensiplerini düzenler. Bu hukuk dalında, ortaklıkların kurulması, yönetimi, yatırımları, ticareti, sözleşmeleri, borçları, tasfiyesi, satılması gibi konular ele alınır.

Bu hukuk dalı, özellikle uluslararası hukuk şirketleri tarafından yoğun olarak uygulanır. Bu şirketler, çeşitli ülkelerdeki ortaklıkların yasal işlemlerinde danışmanlık yaparlar. Ortaklıklar hukuku avukatları, ortaklıkların yasal işlemlerini yürütmek için gereken tüm hukuki işlemleri gerçekleştirirler.

Anonim Şirketler Hukuku

Anonim şirketler hukuku, hukuk sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir hukuk dalıdır. Bu şirketlerin kuruluş süreci, yönetim yapısı ve çalışma prensipleri yasalar tarafından belirlenir. Anonim şirketler, özellikle büyük ve kurumsal şirketler tarafından tercih edilir çünkü anonim şirketlerde sorumluluk, şirketin varlığından bağımsız olarak sadece sermaye yatırımı olarak sınırlandırılmıştır.

Bu nedenle, anonim şirketler hukuku avukatları, şirketlerin kuruluş sürecinden itibaren yanlarında olurlar ve şirketlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurlar. Bu hukuk dalı ayrıca, yatırımların, ticaretin ve diğer yasal işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan hukuki kurallar ve mevzuatın da incelendiği bir alandır.

Anonim şirketler hukuku avukatları, anonim şirketlerin yasal işlemlerinde danışmanlık yaparlar. Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar, yasal yükümlülükleri yerine getirmek için gereken tüm işlemleri gerçekleştirirler. Ayrıca, şirketlerin yatırımlarını, ticaretini ve diğer yasal işlemlerini yürütmek için gerekli olan hukuki kuralları ve mevzuatı da incelerler.

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp