Blog

Sermaye Piyasası Kurulu

Düzenleyici ve denetleyici bir kurum olan Sermaye Piyasası Kurulu, gerekli gördüğü konularda gerçek veya tüzel kişi yatırımcılardan bilgi, belge ve açıklama isteme yetkisine sahiptir. Kurul’un bu yetkisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md.89 hükmüne dayanmakta olup, bu meyanda yatırımcılar kendilerinden istenilen bilgi, belge ve sair kayıtları vermekle yükümlüdür.

Talep edilen bilgi ve açıklamanın eksik sunulması, gerçeğe aykırı ya da yanıltıcı nitelikte olması halinde ise SPK md.103 ve md.111 hükümleri kapsamında 20.000-TL’den 250.000-TL’ye kadar idari para cezası ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceği öngörülmüştür. İlaveten, Türk Ceza Kanunu md.206’da yer alan “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçu bakımından da cezai sorumluluğun gündeme gelmesi mümkündür.

Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu’ndan kendisine yazı tebliğ edilen ve açıklama istenen yatırımcıların, mevzuata uygun bir şekilde cevap vermesi, tam, doğru ve açıklayıcı beyanda bulunmaları, istenilen belgeler varsa sunmaları oldukça önemlidir. Ayrıca Kurul tarafından icra edilen inceleme veya denetim faaliyeti kapsamında istenen bilgi veya belgelere ilişkin olarak üçüncü kişilere de açıklama yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta başkalarıyla bilgi paylaşımı yapan yatırımcıların SPK md.133 gereğince bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları söz konusudur.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp