Blog

Saklı Pay

Saklı Pay

Saklı pay kavramı miras hukukunda düzenlenen ve pek çok farklı detayı barındıran kavramdır. Bu kavramla beraber miras bırakan kişinin mirasını serbestçe tasarruf etmesi engellenebiliyor.

Miras Hukuku Saklı Pay

Saklı pay mirasçılara tanınmış ve miras bırakının tasarruf edemediği miras hissesini açıklıyor. Bu terimle beraber miras bırakan kişinin saklı payları satması engellenebiliyor. Satmasının engellenmesinin yanında saklı paya konu olan mallar bağışlanamaz.

Saklı pay teriminden söz edilebilmesi için bu alanın net bir şekilde hesaplanması gerekiyor. Saklı pay hesaplanırken tereke malların tespit edilmesi gerekir. Aksi halde saklı paydan söz edilemez. Tereke mallar net bir şekilde belirlendikten sonra miras bırakan kişinin borçları, cenazede oluşan giderler ve miras bırakanın3 aylık geçim gideri terekeden çıkartılmalıdır.

Tereke hesaplamasında miras bırakan kişinin üçüncü kişiler lehine yaptığı sigorta bedeli terekeye eklenmelidir.

Saklı Miras Payı

Saklı miras payı alanında dava açabilmek için Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvuru yapılmalıdır. Asliye Hukuk Mahkemeleri dışında saklı miras pay davası açılamaz. Bu alanda dava açabilmek için belirlenen süre 1 yıldır. Saklı payın ihlalinin öğrenildiği andan itibaren 1 yıl içerisinde dava açılmalıdır. 1 yıllık sürenin ardından dava açma hakkı düşer.

Saklı pay alanında açılan davalar tenkis davası olarak biliniyor. Saklı pay alanında açılan davalar hem üçüncül kişilere karşı açılabiliyor hem de mirasçılara karşı açılabiliyor. Ancak miras bırakanın ölmüş olması halinde davanın mirasçılara açılması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Saklı pay davası açabilmek için malın üçüncü kişiler tarafından kötü niyet olacak şekilde devralınması gerekiyor.

Saklı Paylı Mirasçılar

Miras hukukuna göre saklı paylı mirasçılar 3 gruba ayrılmıştır. Bu kişiler:

  • Alt soy bireyler
  • Anne ve baba
  • Sağ kalan eş

Bazı kişiler kardeşlerin de saklı pay mirasçılardan olduğunu düşünebiliyor. Ancak kardeşler bu alana dahil değildir. Eskiden saklı pay mirasçılardan birisi olarak kabul edilen kardeşler 2007 yılında yapılan değişiklikle bu alandan çıkartılmıştır.

Alt soy bireylerin saklı pay miras oranı mirası 1 bölü 2’si olarak belirlenmiştir. Bu oran anne babada ise 1 bölü 4 olarak belirlenmiştir. Sağ kalan eşin oranı ise duruma göre değişebiliyor. Eğer sağ kalan eş alt soyla beraberse yasal mirasın hepsine sahip olabiliyor.

Vasiyetname Saklı Pay

Hukukta herhangi bir kişinin ölmeden önce vasiyet ya da miras sözleşmesi yaparak malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunması kısıtlanmamıştır. Ancak bu kısıtlamama durumu bazı çerçevelere tabidir. Miras bırakan kişi vasiyetnamede kanuni mirasçı olmayan bireylere miras bırakabilir. Bunun yanında mirasçı mirasını hayır kurumlarına bağışlayabilir. Bütün bu detaylar vasiyetname saklı pay alanında incelenen önemli detaylardır.

Saklı miras hakkı vasiyetname ile düzenleniyorsa saklı payın hiçbir şekilde ihlal edilmemesi gerekiyor. İhlal oluşması halinde saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açabiliyor.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp