Blog

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİN CEZASI ARTIRILDI!

•Suç sağlık veya yardımcı sağlık çalışanına karşı görevi sebebiyle işlenmişse;Kasten yaralama suçunun cezası 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis,Tehdit suçunun cezası 9 aydan 7,5 yıla kadar hapis Hakaret suçunun cezası 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapis,

•Görevi yaptırmamak için direnme suçunun cezası 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis olarak uygulanacaktır.

•Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı,görevleri sebebiyle işlenen,TCK’da yer alan kasten yaralama,tehdit,hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında,tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

•Ayrıca,iki yıla kadar hapis cezalarının ertelenebilmesine imkan veren Türk Ceza Yasasının 51. Maddesi, suçun sağlık ve yardımcı sağlık görevlilerine karşı görevleri sebebiyle işlenmiş olması halinde uygulanmayacak,ceza bu sebeple ertelenemeyecektir.

•Sağlıkta Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yasa 15.04.2020 tarihinde TBMM genel kurulunda görüşülmekte olan 212 sıra sayılı Kanun teklifine eklenerek kanunlaştırılmıştır.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp