Blog

Ölen Eşten Kalan Miras Payı

Ölen Eşten Kalan Miras Payı

Türk Medeni Kanunu, Miras Hukuku ile ölen eşten kalan mirasın nasıl pay edileceğini belirlemiştir. Çocuğu olmayan eşin miras payı miras hukukuna göre kalan mirasın yarısı olarak hesaplanır. Miras bırakanın çocukları yoksa mirasçıları eşi ile anne ve babasıdır. Mirasın yarısını eşi yarısını da anne ve babası alır. Miras bırakanın dede, nine ve onların çocuklarına miras bırakıldığında, ölenin eşine mirasın dörtte üçü verilir. Diğer mirasçılar kalan bölümü aralarında eşit olarak paylaşır.

İkinci Eşe Miras Hakkı

İkinci eşlerde, mirasa katılma hakkına sahiptir. Mirasta eşin hakkı saklı miras haklarındandır ve miras hukuku ile düzenlenmiştir. İkinci eşler, ölenin evlilik birliği dışında edinilmiş malları için miras hak talebinde bulunamıyor. Ölen eşten kalan mirasın dörtte biri ikinci eşe verilir. Burada dikkat edilecek husus, ikinci evlilikte, evlilik süresi boyunca edinilmiş olan mallar üzerinde miras hakkının olmasıdır. Sağ kalan eş miras bırakanın diğer mirasçıları ile hukuken belirlenmiş oranlarda mirastan pay alır.

Annenin Miras Payı

Anneye miras payı ölen kişinin yasal mirasçıları arasında çocukları olmadığı zaman veriliyor. Çocuğu olmayan miras bırakanın malları, eşi, anne ve babası arasında paylaştırılır. Bu durumlarda, miras payının ½’si eşe verilir. Geriye alan ½’si ise anne ve babaya paylaştırılır. Anneye düşen miras payı, mirasın tamamının ¼’ü kadardır. Ölenin mirasının anneye kalabilmesi için ölenin çocuğu olmamalıdır. Çocuklar her zaman yasal mirasçıdır. Çocuklar olmadığı zaman miras, hem eşe hem de anne ve babaya pay edilir. Miras paylaşım şekli ve oranları, miras hukuku ile belirlenmiştir.

Miras Hukuku Eşin Payı

Miras hukuku eşe düşen pay diğer mirasçıların kimler olduğuna göre değişiyor. Miras hukukuna göre ölen kişinin çocukları varsa eşine düşen miras payı dörtte bir oranındadır. Ölen kişinin çocukları yok ve mirasçıları, eşi, annesi ve babası ise eşe düşen pay ikide biridir. Mirasçılar arasında, yan soy olan kuzenler varsa, eşin alacağı miras payı dörtte üç olur. Miras hukuku, her durumda kimlerin ne kadar pay alacağını belirlemiştir. Boşanmış olan eşler mirastan pay alamazlar.

Eşe Kalan Miras Payı

Miras payı, mirasçılar arasında, kan bağı, yakınlık ve kanuni durumlara göre değişiyor. Eşler her zaman yasal mirasçılar arasında yer alıyor ve miras payları oranları şöyle belirlenmiştir:

  • Ölenin çocukları dörtte üç, eşi dörtte bir alır,
  • Ölenin anne babası, ikide bir, eşi ikide bir alır,
  • Ölenin yan soy mirasçıları dörtte bir, eşi dörtte üç alır,

Bu miras pay oranları, miras hukukunda belirlenmiştir ve miras paylaşım anlaşmazlıkları durumlarında açılan davalarda eşlere miras hakları bu durumlar gözetilerek verilir. Sağ kalan eşe verilecek olan miras payı, birlikte mirasçı olunan zümrelere göre değişiyor. Ölen kişinin çocuk sayısına bakılmadan eşe dörtte bir pay verilir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp