Blog

Muris Muvazaası

Muris Muvazaası

Muris mavazaa terimi, miras hukukunda kullanılır ve mirastan mal kaçırma olarak tanımlanır. Muvazaa, mirastan mal kaçırma amacıyla taşınmazların üçüncü kişilere devredilmesi işlemleridir. Taraflar arasında yapılan gizli anlaşmayla diğer mirasçılardan mal kaçırılır. Muvazaa şartlarının oluşabilmesi için bazı koşulların bir arada olması gerekiyor. Tarafların işlemleri bilerek ve isteyerek yapması, üçüncü kişileri aldatmaya yönelik olması ve taraflar arasında muvazaalı işlem için anlaşma olması gerekiyor.

Muris Muvazaası Davası

Muvazaa davası miras hakkı çiğnenen herkes tarafından açılabilen bir davadır. Davanın açılabilmesi için mirasın ret edilmemiş ya da mirastan feragat edilmemiş olunması gerekiyor. Miras kaçırma durumunun söz konusu olduğunu iddia eden, yasal mirasçılar, evlatlıklar ve atanmış mirasçılar dava açabiliyor. Mirasçılardan herhangi birisi tek başına açabiliyor ya da her mirasçı ayrı ayrı dava açarak miras hakkının korunmasını sağlayabiliyor. Mirasçı olmayan kişilere karşı açılacak olan tapu iptal gibi davalar için tüm mirasçıların birlikte dava açması gerekiyor.

Muris Muvazaası Nedir

Miras davaları, kişilerin kendilerine kalan taşınmazların hak ettikleri payları alabilmelerini sağlıyor. Muris muvazaa mirastan mal kaçırma olarak açıklanıyor. Kişi mirasçılarını haklarından yoksun bırakmak için ölünceye kadar bakma ya da satış işlemleri ile mallarını başlarına devredebiliyor. Bu yasal mirasçıların mirastan pay almasını önlüyor. Miras bırakan kişi bağış yapmak istediği mallarını, yasal mirasçılarının ileride tenkis davası açmaması için satış yapmış gibi göstererek devretmesi işlemleridir. Mirastan faydalanabilecek olanlar, bu durumu fark ettiklerinde dava açabiliyorlar.

Muris Muvazaası Zamanaşımı

Muris muvazaası bağış yapılmak istenen taşınmazların başka kişiler üzerine satış yapılmış gibi gösterilmesi yani mirastan mal kaçırma yöntemidir. Mirastan mal kaçırma davalarında zaman aşımı süresi, miras bırakanın ölümünden sonra başlıyor. Muvazaalı davalarda zamanaşımı söz konusu değildir. Yasal mirasçılar, atanmışlar ya da evlatlıklar, muvazaa sebebiyle dava açma hakkına sahiptir ve tapu tescil ve iptal davasını istedikleri zaman açabiliyorlar. Zamanaşımı durumu olmadığı için hak düşürücü bir süre yoktur ve mirasçılar, mal kaçırma durumunu fark ettikleri zaman tek başlarına dava açabiliyorlar.

Muris Muvazaasında Zamanaşımı

Tenkis davası, mirasçılar tarafından açılabilen davadır. Muris muvazaası tenkis davası ile kalan mirastan hak edilen pay alınmaya çalışılır. Tenkis davası, pay sahibi olan mirasçılar tarafından açılabiliyor ve tapu iptali, tescili davası olarak görülebiliyor. Muris muvazaasında zamanaşımı yoktur ve bununla ilgili çok sayıda Yargıtay kararı bulunuyor. Mülkiyet hakkının korunmasını amaçlayan dava türü olduğu için herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü durumlar söz konusu değildir. Muris muvazaasında davalar, miras bırakan kişinin ölümünden sonra istenildiği zaman açılabiliyor. Zamanaşımı durumu söz konusu olmadığı için gerekli şartlar oluştuğunda dava açılıyor. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlayan hukuki durum olduğu için zamanaşımı gibi herhangi bir durum söz konusu olmuyor, miras hakkı olanlar davalarını açabiliyor.

Çok Merak Edilen Bazı Sorular;

 

muris hayattayken muris muvazaası
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası zamanaşımı
muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası yargıtay kararları
muris muvazaası yargıtay kararları
muris muvazaası zamanaşımı yargıtay kararları
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası savunma
muris muvazaası zamanaşımı 10 yıl
muris muvazaası deliller
muvazaa nedeniyle tapu iptali davası
muris muvazaası nedeniyle
muris muvazaası sayılmayan haller
taraf muvazaası
muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası
muris muvazaası denkleştirme
muvazaa yargıtay kararları
muris muvazaası şartları
muris muvazaası ve tenkis davası
muris muvazaası sebebiyle tapu iptal davası
muris muvazaası red kararları
muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası yargıtay kararları


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp