Blog

Mirastan Feragat

Mirastan Feragat

Mirastan feragat ileride doğacak olan hak sebebiyle kişinin hakkından vazgeçmesidir. Kişinin hakkından vazgeçtiğini belirten sözleşmeye de mirastan feragat sözleşmesi adı verilir. Yani bu sözleşme miras ve mirasçılık sıfatından yoksun kalınmak için yapılır. Bu sözleşme, TMK m.528 hükmünde düzenlenmiştir. miras hukuku çerçevesinde daha detaylı bilgiler edinilebilir.

Bir kişi ile onun mirasçıları arasında mirastan feragat sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme miras bırakan kişi ile onun saklı paylı mirasçıları arasında gerçekleşir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun uyarınca saklı paylı kişiler; eş, altsoy, anne ve babadır.vasiyetname ve miras sözleşmesi konularına da göz atılmalıdır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi sözlü şekilde olmaz. Bunun geçerli bir sözleşme olması için yazılı olarak yapılması gerekir. Diğer bir deyişle geçerlilik şartları taşıyan bir sözleşme yapılması gerekir. miras avukatı da konuya ilişkin bilgiler sunar. Mirastan feragat için bir sözleşme hazırlanır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu sözleşme mirastan feragat sözleşmesidir.

Mirastan feragat sözleşmesi bir miras sözleşmesidir. Bu sözleşme bazı şartlar taşır. Bu şartlar mevcut değilse mirastan feragat sözleşmesi yapılamaz. Şartlar şunlardır;

  • Sözleşmenin taraflarının ayırt etme gücüne sahip olması
  • Sözleşmenin taraflarının ergin olması
  • Sözleşmenin taraflarının kısıtlı olmamasıdır.

Tüm bunların yanı sıra mirastan feragat sözleşmelerinin resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi şarttır.

Mirastan feragat etme hakkı kişiye tam anlamıyla sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Dolayısıyla mirastan feragat sözleşmesi bir temsilci aracılığıyla yapılamaz. Kişi miras sözleşmesini bizzat kendisi yapmalıdır. Yani bu sözleşmeyi mirasçı dışında kimsenin yapmaya yetkisi yoktur.

Miras bırakan kişinin de mirastan feragat eden kişinin de mirastan feragat sözleşmesinden dönme hakkı vardır. Miras sözleşmesi gereği edimlerin sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmemesi halinde ya da güvenceye bağlanmaması durumunda borçlar hukuku gereğince sözleşmeden dönebilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi İptali

Mirastan feragat sözleşmesi iki farklı şekilde olur. Bunlardan biri ivazlı yani karşılıklı mirastan feragat sözleşmesidir. Diğeri ise ivazsız yani karşılıksız mirastan feragat sözleşmesidir. miras davası kapsamında adı sıklıkla geçen sözleşmelerden biridir.

İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde mirastan feragat edilmesi için mirasçıya belli bir mal ya da para verilir. Mirasçı miras be mirasçılık sıfatından vazgeçerse bunun karşılığında bir bedel alır.

İvazsız mirastan feragat sözleşmesinde mirasçı miras bırakan kişi hayattayken bir karşılık almadan kendi yasal hakkı olan mirastan vazgeçer. Bu durum için de ivazsız mirastan feragat sözleşmesini imzalar. Miras bırakan kişiden bir bedel almaz. Yani miras bırakan kişi vefat ettikten sonra da her hangi bir hak talep edilemez.

Tek Taraflı Mirastan Feragat

Miras bırakanın sağlığında bir mirasçının tek taraflı hukuki bir işlemle miras-tan feragat edemez. Zira miras bırakan tarafın iştiraki olmadan bir mirastan feragat sözleşmesi yapılması söz konusu olamaz.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp