Blog

Mirasta Eşin Payı

Mirasta Eşin Payı

Ölen kişinin yasal mirasçıları, eş ve çocuklarıdır. Mirasta eş hakkı çocukların haklarından farklıdır. Çocuklar kan hısımlığı ile mirasçı olanlar arasında yer alırken, eş farklı yakınlıktaki kişiler yani zümre mirasçıları olarak tanımlanır. Eşler, miras bırakan eşin malları için çocuklarıyla birlikte mirasçı olur ve mirasın dörtte bir oranında pay alır. Eşin hakkı, miras bırakılan kişilerin durumlarına göre değişebiliyor. Çocuklarla birlikte mirasçı olduğunda dörtte bir, miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olduğunda ise yarı oranda miras payı alır.

Eşin Saklı Payı

Miras bırakanın, sağ kalan eşi, altsoy olarak gösterilen çocuklarla birlikte mirasçı olmuşsa, miras payının tamamı yasaldır ve saklı pay olarak gösterilir. Miras paylaşımı eşin payı ile ilgili hesaplamalar şöyle yapılıyor:

  • Eşler, miras bırakanın çocuklarıyla beraber mirasçı olursa tüm mirasın ¼,
  • Eşler, miras bırakanın anne ve babasıyla mirasçı olursa, miras payının ½,
  • Eşler, miras bırakanın yan soyuyla mirasçı olursa 3/4,

Eşin miras payındaki hakkı saklıdır ve kanuni düzenlemelerle belirlenmiştir. Eşin mirasçı olma durumu ölüm ya da boşanma durumuyla son buluyor.

Eşin Miras Hakkı

Eşe miras payı Medeni Kanunun 499. maddesinde düzenlenmiştir. Miras bırakan kişinin sağ kalan eşi, diğer yasal mirasçılar gibi kalan mirastan pay alırlar. Miras hakkı saklıdır ve yasal mirasçıların, miras bırakan kişiyle olan kan bağlarına göre oranlar değişiyor. Eşe düşen miras payları, kan hısımlığı ya da zümre mirasçılığında farklıdır. Eşlerden birisi öldüğü zaman diğer eş çocuklarla birlikte yasal mirasçı oluyor. Eşe bırakılan miras payı, mirasın tamamının dörtte biri olurken çocuklar dörtte üçünü alırlar.

Miras Eşe Düşen Pay

Eşlerin miras hakkı miras paylaşımı yapılacak olan kişilerin, miras bırakanla olan kan hısımlığına bağlıdır. Mirasta eşe düşün pay hesaplanırken diğer mirasçıların durumları göz önünde bulundurulur. Miras, anne, baba zümresiyle birlikte paylaşılacaksa, eşe düşen pay, tüm mirasın yarısı kadardır. İkinci zümre olarak tanımlanan mirasçılarla yapılacak paylaşımlarda da sağ kalan eşe yarı oranında pay verilir. Mirasın yarısını eş aldıktan sonra geri kalan yarısı, miras bırakanın anne ve babasına yarı yarıya paylaştırılır.

Mirasta Eşin Payı

Miras paylaşımları her zaman sorun olmuştur. Medeni kanun, eşlerin mirastan hangi durumlarda ve hangi oranlarda pay alacağını belirlemiştir. Ölen kişiden kalan taşınmaz mallar ve varlıkların mirasçılara paylaşımı, yasal mirasçı, atanmış mirasçılar ya da evlatlıklar arasında yapılır. Eşler yasal mirasçılar arasındadır ve miras bırakılan diğer kişilere göre farklı oranlarda pay alır. Miras bırakanın çocukları, mirasın dörtte üçünü alır, eş ise kalan dörtte bir payı alıyor. Miras bırakanın çocukları yoksa paylaşım eş ile anne baba arasında yapılır. Anne, baba zümresi ile miras paylaşımında eşin payı, malın yarısıdır ve zümreye diğer yarısı kalır.

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp