Blog

Miras Avukatları

Miras Avukatları

Miras Hukuku malların kimlere, ne şekilde intikal edeceği ve borçlarının nasıl ödeneceğini düzenliyor. Miras avukatları ise mal paylaşımındaki hukuki anlaşmazlıkları çözme noktasında hizmet veriyor.

Miras avukatlarının görev ve yetkileri şu şekildedir:

 • Veraset ilamı/ veraset ilamının iptali
 • Mirasçı atama sözleşmesi
 • Vasiyetname
 • Mirasta mal paylaşımı
 • Reddi miras
 • Saklı payın korunması
 • Tereke davası
 • Ölünceye kadar bakım
 • ortaklığın giderilmesi davası
 • Mirasta iade davaları
 • Tenkis davası
 • Taksim sözleşmeleri
 • Vasiyet tenfizi ve iptali

Miras paylaşımı sırasında mal kaçırma davaları karmaşık hukuki problemlerin doğmasına neden oluyor. Hukuk alanında uzman ve nitelikli kadrosu olan hukuk ve avukatlık büroları ile en doğru stratejiyi belirleyebilirsiniz.

Tapu İptali

Usulsüz yollarla düzenlenen tapu kaydının kanuna uygun bir hale getirilmesi için tapu iptal davası açılır. Mülkiyet hakkına ilişkin olduğundan dolayı iç hukuk yollarıyla giderilememesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı mevcuttur. Taşınmazın tapu kaydında mülkiyet hakkı kimde ise tapu iptali davası o kişiye karşı açılıyor. Eğer kayıt maliki hayatını kaybetmişse bu dava malikin mirasçılarına yöneltiliyor.

tapu iptal ve tescil davası için taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemeler kesin yetkilidir. Taşınmazın bulunduğu yerde dava açılır. Taşınmazın değeri, büyüklüğü, vasfı gibi özellikler fark etmeksizin davaya bakmakla yükümlü olan Asliye Hukuk mahkemesidir. Dava için hazırlanan dilekçede taşınmazın kayıt bilgileri, arazideki durumu ve hukuka aykırı yapılan işlemler açık bir şekilde belirtilmelidir.

Dava dosyasında dilekçeye ek olarak tapu kayıtları ve kayıtlara dayanak olan belgeler eksiksiz olarak yer almalıdır. Tanıklar dinlenirken, keşif sırasında ve bilirkişi incelemesinde dikkat edilecek bütün noktalar da özellikle vurgulanmalıdır.

Saklı Pay

Miras bırakan kişinin tasarruflarına karşı miras payı belli oranda korunan mirasçılar da vardır. Bu mirasçıların saklı payına miras bırakan hiçbir şekilde müdahale edemez.

Medeni Kanunda yer alan saklı pay mirasçıları şunlardır:

 • Annenin Saklı Payı
 • Babanın Saklı Payı
 • Eşin Saklı Payı
 • Çocuklar, evlatlıklar, torunlar ve torunların çocukların saklı payı

10 Mayıs 2007 tarihinden önce saklı pay mirasçıları arasında miras bırakan kişinin kardeşleri de yer almaktaydı. Fakat yapılan değişikliklerle kardeşler saklı pay mirasçısı olmaktan çıkarılmıştır.

Saklı pay, yasal olan miras payının belirli oranlarıyla ifade ediliyor. Örneğin alt soy üyelerinin saklı pay hakkı yasal miras payının 1/2’sidir. Örneğin 3 çocuğu olan bir adam vasiyetname ile bütün mal varlığını eşine bırakmış olsa da çocuklarının saklı pay hakkı korunmaktadır. Bu durumda çocukların miras payı 1/3, saklı pay oranı ise 1/2 olduğu için çocuklara yasal mirasın 1/6’sı oranında saklı pay verilir.

Muris Muvazaası

Mirastan mal kaçırma yani muris muvazaası mirasçıyı miras payından yoksun bırakmak için yapılan ve bir hüküm ifade etmeyen anlaşmalardır. Miras bırakan kişi sağken dilediği çocuğa mallarını tapuda devredebilir. Bu durum diğer çocukları mağdur eder. Bağışlama olarak görülse de aslında resmi olarak satış işlemi yapıldığı için karşılıksız kazandırma söz konusudur. Resmi şekil şartını taşımayan bu eylem davanın iptalini gerektirir.

Mirastan mal kaçırma davasında muvazaanın 4 unsuruna dikkat edilir.

 1. Sözleşme
 2. Muvaza anlaşması
 3. Mirasçıları aldatma amacı
 4. Gizli sözleşme

Muris muvazası davası, zaman aşımı konusunda hak düşüren bir süreye tabi değildir. Miras bırakanın ölümüyle birlikte bu dava açılabilir. Dava süreci temyiz de dahil olmak üzere minimum 4 yılda sonuçlanabilir. Bu davanın 6 yıla kadar uzadığı da uygulamalarda sabittir.

Miras Mal Paylaşımı

Hukukun önemli uygulamalarından biri de mal paylaşımıdır. Kişinin ölümü veya gaip kalması halinde mal paylaşımında dikkat edilmesi gereken özel hususlar vardır. Eğer miras bırakan kişi vasiyetname hazırladıysa belirtilen hususlar dikkate alınarak mal paylaşımı gerçekleştiriliyor. Vasiyetname yoksa kalan mal varlığının 1/4’i eşe veriliyor. Kalanı ise çocuklar arasında eşit bir şekilde paylaştırılıyor.

Murisin yani miras bırakanın alt soyu yasal mirasçılardır. Çocuklar hayattaysa eğer mirasçı olarak mal paylaşımına katılırlar. Ölen çocukların ise çocukları yasal mirasçıdır. Ayrıca murisin annesi, babası, büyükannesi ve büyükbabası da yine yasal mirasçılardır. Soy bağı tanımına hakim kararı ile uyan evlilik dışı çocuklarda yine mirasçıdır. Sağ kalan eş ve evlatlık çocuk da yasal mirasçı niteliğindedir. Eğer murisin ölümü anında mirasçısı yoksa yasal mal varlığı devlete geçer.

 

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp