Blog

MASKE TAKMAMANIN CEZASI,TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?

•Maske takmamak” tek başına suç oluşturmasa da, eylemin somut olay kapsamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya ceza hükümleri içeren sair kanunlardaki suçları meydana getirmesi halinde hapis cezası da söz konusu olabilecektir.

•Virüs taşıdığını bilen birinin, maske takmayarak diğer insanlara da virüs bulaştırmak suretiyle hastalanmalarına veya ölmelerine sebebiyet vermesi durumunda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen yaralama suçlarından öldürme suçuna kadar sorumluluğu gündeme gelecektir. Dolayısıyla alınan kararlara riayet edilmemesi idari ve adli yaptırımları da beraberinde getirmekte olup, tedbirlere uyulması noktasında hassasiyet gösterilmesi elzemdir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp