Blog

Mal Rejimi

Mal Rejimi

Evlilik birliği içerisinde eşlerin sahip olduğu ve edindiği malların tasnifi yönetilmesi ve tasarrufu ile ilgili bütün konular mal rejimini bağlıyor. 2002 yılından önce mal rejimi kapsamına sadece sahip olunan mallar dahil edilirdi. 2002 değişikliği ile evlilik birliği içerisinde edinilen tüm malların mal paylaşımı yapılıyor. Fakat günümüzde birçok evlilikte mal rejim paylaşımı olarak ifade edilen evlilik sözleşmesi yapılıyor.

Evlilik Sözleşmesi

Boşanmada mal rejimi sözleşmesi evlilik sırasında, evlilik birliğinden önce veya evlilikten sonra yapılıyor. Evlilik sözleşmesi, evlilik birliğini sürdürmek için zorunlu değildir. Sözleşme yapılmayan evliliklerde yasaların öngördüğü mal rejimi geçerlidir. Evlilik birliğinde mal rejimi iki gruba ayrılır.

Bu gruplar şu şekildedir:

  1. Kişisel mallar
  2. Edinilmiş mallar

Kişisel mallar paylaşımda yer almıyor. Kişisel kullanıma yarayan mallar ve eşyalar bu gruba dahil ediliyor. Kişisel mallar gelir getirmeyen ve yalnızca bir eş tarafından kullanılan mallardır. Örneğin mücevherler, bilgisayar, cep telefonu gibi… Bu eşyalar yatırım amacıyla değil daha çok kullanım amacıyla satın alınmış mallardır.

Edinilmiş mallar ise evlilik birliği devam ederken kazanılan ve gelir sağlayan mallardır. Burada eşlerin birlikteyken satın aldığı ve yatırım amacı taşıyan her şey edinilmiş mal kapsamına dahil edilebilir.

Mal Rejimi Sözleşmesi

Türk Medeni Kanunu’nun 2002 değişikliğinden önce evlilik birliğine sona erdirirken mal ayrılığı rejimi uygulanıyordu. Değişiklikle birlikte bu uygulama yerini edinilmiş mallara katılma rejimine bıraktı.

Daha net ifade etmek gerekirse artık ülkemizde evlilik birliğini sonlandıran çiftler edindikleri tüm malları paylaşma hakkına sahiptir. Sadece evlenmeden önce ya da evlilik birliği sırasında mal rejimi sözleşmesi yapan çiftler hariç. Evlilik sözleşmesi olarak da bilinen bu belgede edinilen malların paylaşımı konusunda eşlerin talepleri yer alıyor. Fakat sözleşmede olsa eşlerden birine kalan miras edinilmiş mal olarak tasnif edilemez.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik sırasında veya boşanma halinde eşlerin mağduriyetini gidermek üzere düzenlenmiş bir hukuki zemindir. Sadece talep halinde, eşlerin birinin ölmesi durumunda veya yeni bir sözleşme hazırlanması halinde geçerliliğini yitiriyor. Mal ayrılığı sözleşmesi noter huzurunda yapılmalı veya noter tarafından onaylanmalıdır. Evlilik sözleşmesi yaparken olası hak kaybı yaşamak istemiyorsanız alanında uzman bir mal rejimi avukatı ile birlikte çalışmanız daha yararlı olacaktır.

​​​Mal Rejimi Davası

Mal rejim davasında hukuki sonuçlar ve nitelik farklı olduğu için tek bir karar beklemek mümkün değildir. Bu süreçte birden fazla dava yolu açıktır. Evlilik birliğini sonlandırmak ve mal paylaşımı için açılacak davalar ayrı ayrı görülse de mal paylaşımı davası boşanma davasını bekletici mesele yapar.

Mahkeme boşanma davası kesinleşmeden karar vermez. Mal rejimi davalarında eşlerin hak kaybına uğrama oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden bu tür davalarda tecrübeli ve profesyonel hukuk bürolarından destek almak önemlidir.

 

​​​​​​


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp