Blog

Kira Hukuku

Kira Hukuku

Hukuk dalları, taraflar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlar. Kira hukuku, kiraya veren ve kiralayan arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Kişi ya da kuruluşlar, taşınır ve taşınmaz mallarını kiralamak istediklerinde, kira hukukunun şartlarına uyarak sözleşme hazırlar. Hukuk dalı, hem kiraya verene hem de kiralayana çeşitli sorumluluklar yükler. Kiralama işleminin nasıl, ne kadar süreli yapılacağını belirler. Yapılan sözleşme ile kira bedeli belirlenirken, taşınmaz üzerinde yapılacak işlemlerden hangilerinin kiralayana ait olduğu belirlenir.

Kira Kontratı

Kira kontratı, kiralama işleminin yapılmasını sağlayan sözleşmedir. Kira kontratı örneği tarafların bilgileri yazılarak dolduruluyor ve yapılan sözleşmede, tanışmaz üzerindeki kullanım hakları belirtiliyor. Kira kontratında iki taraf vardır. Kiraya veren ve kiracıdır. Kiracının, gayrimenkulü kullanma hakkını elde etmesini sağlar. Kiralama işlemleri, kontratın hazırlanması ile başlar ve kontratta belirtilen tarihe kadar kullanma hakkı sağlar.

Kiracılar, kira kontratı sözleşmesinde belirtilen şartlara uyar ve belirtilen kira bedelini, kiralayana düzenli olarak öder. Kira kontratında belirtilen şartlar, kiraya verenin belirtilen şartlara göre tahliye talebinde bulunmasını sağlar. Hazır form şeklinde kullanılan kira kontratlarında ilgili bölümleri dolduranlar, hukuki bir sözleşme yapmış oluyor. Kira kontratı yapılırken, karşılıklı yükümlülüklerin detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi, kiraya verenin taşınmazla ilgili kullanım hakkını belirli süreliğine kiracıya bırakmasını sağlar. Kiralama işlemleri, kişi ya da kurumlara yapılabiliyor. Konut ya da iş yerleri için kira sözleşmesi yapacak olanlar, örnek formlardan faydalanabiliyor. Kira sözleşmesi örneği ticari kira sözleşmesi örneği içeriklerinde yer alan tüm bölümleri hukuki şartlara göre dolduranlar, kiralama işlemlerini yapabiliyor. Kira sözleşmelerinde yer alan bilgiler şunlardır:

  • Taşınmasın adres bilgisi,
  • Kiraya verenin adı soyadı, kimlik numarası ve adresi,
  • Kiracının adı soyadı, kimlik numarası ve adresi,
  • Kiralama süresi,
  • Kira bedeli,
  • Taşınmazın kiralanma amacı,
  • Taşınmazda bulunan ve kiracıya teslim edilen demirbaşlar,
  • Kira ödeme zamanı,
  • Kira atış oranları,
  • Depozito bilgileri,

Kira sözleşmesinde belirtilen tüm şartlara uyulduğunda, kiraya veren ile kiracı arasında herhangi bir sorun yaşanmaz.

Ticari Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmeleri, taşınmazın kullanım amacına göre değişiyor. Ticari taşınmazlar için yapılan kira sözleşmeleri, daha uzun süreli oluyor. İş yeri amacıyla kiralanan taşınmazlar için yapılan kira sözleşmelerine, ticari kira sözleşmesi deniliyor. İşyeri kira sözleşmesini yapanlar, istisnai durumlar dışında sözleşmeyi 10 yıllık olarak hazırlar.

10 yıl sonunda her yıl otomatik olarak yenilenir ve kiracının işyerini kullanmaya devam etmesi sağlanır. İstisnai durumlar, mülk sahibini değişmesi, ihtilaf sonucu açılan davalar, kiracının erken tahliyesi gibi durumlardır. Ticari kira sözleşmelerinde en az süre ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Tamamen taraflar arasında yapılacak anlaşmaya göre değişir.

Kira Sözleşmesinin Feshi

Konut ya da işyeri kiralama işlemlerinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden en az 15 gün önce tahliye bildiriminde bulunulmadığında, kira sözleşmesi otomatik olarak yenileniyor ve 1 yıl uzatılıyor. Kira sözleşmesinin feshi için genel hükümlere uyulması gerekiyor. Kiraya veren, kira sözleşmesinin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin sonlandırılmasını talep edebiliyor.

Konut kiralama işlemlerinde, kiracının hangi durumlarda sözleşmeyi feshedebileceği belirtilmiştir. Kiracı, eşinin rızası ile sözleşmeyi feshedebiliyor ve taşınmazı, kiralama süresi dolmadan boşaltabiliyor. Kiraya veren, kira sözleşmesini belirli hallerde feshedebiliyor. Fesih nedenleri, kiraya veren ve kiracılar için farklı olabiliyor. Kira sözleşmesi şartlarına uyulmaması, kiranın zamanında ödenmemesi ve çeşitli dava süreçleri sözleşmenin feshedilmesine neden olabiliyor.

Ticari Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmeleri, Borçlar Kanununa göre düzenleniyor. Ticari kira sözleşmeleri, ticari ya da mesleki faaliyetlerin yürütülebildiği yerlerin başkalarının kullanımına, kira karşılığında verilmesidir. Ticari yerler, çatılı olup olmama durumuna göre iki bölümde değerlendiriliyor ve kira sözleşmeleri de ona göre yapılıyor. Ticari kiralama işlemleri, taşınır ve taşınmaz mallar için yapılabiliyor.

Taşınır mallar da ticari amaçlı kullanım için başkalarına devredilebiliyor. Her ikisi içinde kira sözleşmesi, kiralayana belirlenen süre içerisinde kullanma hakkı verir. Kira sözleşmelerinde tarafların ikisinin de bilgileri yer alır ve kiralamadan dolayı kiracının yapacağı ödeme miktarı zamanı belirtiliyor. Konut kiralama işlemlerinden farklıdır ve istisnai durumlar olmadığı zaman ticari alanlar 10 yıllık kiralama sözleşmesi ile devredilir. Taraflar, Borçlar Kanunu hükümlerine göre sözleşme içeriklerine uyarlar.

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp