Blog

Kira Avukatları

Kira Avukatları

Konut veya iş yerlerinin kiralanması veya kiraya verilmesi gibi işlemlerin tamamı borçlar kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmeliklere göre düzenlenir. Bazı zamanlarda gerek kiraya veren cephesinde gerekse kiracı cephesinden kaynaklı birtakım uyumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Mülk sahibinin aşırı zam istemesi veya kirada oturan kişinin mülke veya çevreye zarar vermesi gibi durumlarda kiracı ile kiraya veren arasında adli sürece taşınan anlaşmazlıklar yaşanabilir. Adli sürece taşınan veya taşınmadan önce sözleşmelerin usulüne uygun şekilde tanzim edilmesinde kira avukatları büyük görevler üstlenir.

Konut Kira Sözleşmesi

Kiracı ve mülk sahibi arasında yapılan sözleşmelerin çoğu konut kira sözleşmesi örneği kullanılarak yapılır. Bu sözleşme örneğinde; konutun kiralanma süresi aylık ve yıllık kira bedeli, kira tutarının ayın hangi gününde ödeneceği, kiralamada ev birlikte teslim edilen kombi, dolap fırın gibi ekipmanların sağlam bir şekilde teslim edildiği, yıllık kira artış oranı ve uyumsuzluklarda nereye başvuru yapılacağı gibi detaylara yer verilir.

Yapılan sözleşmeler her iki tarafı da bağlayıcı o0lduğundan herhangi bir tereddüde yer vermeden doğru ve tam şekilde tanzim edilmesi gerekir. Sözleşmelerin sorunsuz hazırlanabilmesi için bu konuda uzman bir kira avukatın destek almak son derece önemlidir. Konutlar kişilerin özel yaşam alanlarıdır ve bu alanlara müdahale edilemez. Kiracılarında keyfi olarak evden çıkarılması mümkün değildir. Bu itibarla kira sözleşmeleri hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan önemli bir yazılı belgedir.

Ev Kira Sözleşmesi

Kirada oturan kiracıların ev sahibi ile kira kontratı yapması gerekir. Bu ev kira sözleşmesi örneği şeklinde internetten veya kırtasiyecilerden temin edilebilir. Kiracıların birçoğu uzun yıllar konutta kiracı olarak oturduğundan ilerleyen yıllarda zam veya ev boşaltma gibi durumlarda nasıl bir yol izleneceği net şekilde kira sözleşmesinde yazılmış olması gerekir. En çok uyuşmazlıkların ev kira sözleşmelerinde yaşandığı düşünüldüğünde her iki tarafında mağdur olmaması için kira sözleşmesinin uzman bir kuruluş veya kişiden destek alınarak hazırlanması önemli bir ayrıntıdır.

Tarla Kira Sözleşmesi

Tarımsal üretim yapan çiftçiler kendi arazilerinin yetmediği durumlarda çiftçiliği kendisi yapmayan üreticilerin tarlalarını kiralamak suretiyle kullanabilir. Tabi burada yine bir mülkün kullanım hakkı edildiğinden tarla kiralama sözleşmesi yapılması gerekir. Bu sözleşmeler araziden alınacak tarımsal amaçlı hibe ve desteklerde de kullanabileceğinden ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hazırlanması gerekir.

Tarla kira sözleşmeleri 1 yıldan 20 yıla ve istenirse daha uzun süreli tanzim edilebilir. Tarla kira sözleşmesinde tarlanın ada parseli ve mevkisi gerekli durumlarda kroki çizimiyle de desteklenerek sözleşmeye eklenmesi gerekir. Tarla kiralamalarında kira ödemeleri genellikle hasat sonrası veya yıl içinde belirlen bir ayda yıllık olarak yapılır.

Arsa Kira Sözleşmesi

Arsalarda satılabilir kiralanabilir nitelikte olan taşınmazlar arasında yer alır. İhtiyaç durumunda kiralanmak istenen arsanın ada parsel ve mevkisin sözleşmede yer alması suretiyle sözleşme yapılarak kullanım hakkı elde edilir. Arsalarda ev kira kontratı örneği gibi kontrat hazırlanarak güvenli şekilde kiraya verilebilir.

Arsa kiralamalarında da aylık ve yıllık kira tutarı kiralama süresi ve kira ödemlerinin yıllıksa hangi ayda, aylıksa ayın kaçıncı gününde yapılacağı açıkça belirtmelidir. Mal sahibi isterse tabi arazi kira sözleşmesi örneği içerisinde belirtilmiş olması şartı ile arazi kullanımını belirli şartlarda ve amaç dışı kullanımını engelleyecek önlemler alabilir.

İşyeri Kira Sözleşmesi

İş yerlerinin kiraya verilmesi düzenlenecek olan işyeri kira sözleşmesi ile güvence altına alınır. İş yeri kiralamaları diğer konut, tarla veya arsa kiralamalarına göre daha titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç gerektirir. Çünkü iş yerleri yüksek cirolu işlem yapan ve bazı durumlarda ekonomik olarak dalgalanma yaşayan yerlerdir.

Diğer taratan işletmelerin birçoğu kiraladıkları iş yerlerinde bir takım tadilatlar yapma gereği duyar. İş bu noktada işyeri kira kontratı örneği bilgileri detaylı şekilde gözden geçirilerek, yapılacaksa hangi tadilatların yapılacağı ve şartları sözleşmede açıkça yazılmalıdır. İş yerleri kiralamaların da kefil şartı da önemli bir konudur.

Çünkü iş yerleri bazı durumlarda kira ödemekten kaçınabilir. Hem kiracı açısından hem de kiraya veren açısından sözleşmenin detaylı ve usulüne uygun şekilde hazırlanmış olması esas olmakla birlikte bu sözleşmenin iyi bir kira avukatı vekâletinde hazırlanması son derece önemlidir. Avukat ile hazırlanan sözleşme kanunlara uygun sağlam bir sözleşme olacağından ilerleyen zamanlarda yaşanacak tüm ihtilaflı durumların çözümünde büyük rol oynayacaktır.

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp