Blog

Kira Avukatları

Kira Avukatları

Kiraların ödenmemesi gibi durumlarda kira davalarına bakan ve alanında uzmanlaşmış kira avukatı tarafından bakılan durumlardır. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki ilişkiler, tahliye ve kiralardaki artışlarda konuya dahil ve sürecin başlangıçlarındandır.

Kira hukuku alanında bilgili kişilerin yönetimi de önemli hususlardan bir tanesidir. Kiracıların kira yasasında bulunan haklarını savunmaları ve sorumluluklarını gözden geçirmeleri konusundaki yardımcı alanlardır.

Kiralar konusunda yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi durumlarında hak sahibi olan kişinin haklarını nasıl savunacağı konusunda tavsiyelere ihtiyaç duymasıyla gelişir. Gerektiği durumlarda ise mahkeme süreçlerinde destekleme aşamasında da yanlarında bulunur.

Kira Davalarına Bakan Avukatlar

Kiraya verdiği konuttan kirasını alamayan kişinin hukuki yollara başvurması sonucunda gelişmiştir. Ödenmesi gereken bedelin ödenmesi gereken vakitte ödenmemesi durumudur.

Şu durumlarda başvurulur;

 • Kira bedellerinin artırılması durumlarında kira tespit davasına bakar.
 • Kiracıların kirayı ödememesi sebebiyle oluşan tahliye davaları
 • Konutlar ve iş yeri gibi yerlerin hazırlanması durumu
 • Tahliye için gerekli olan taahhütnamenin hazırlanması durumu
 • Müvekkillere sağlanan hukuki olarak destekler

Gibi davalara bakan en iyi kira avukatı istanbul deneyimli ve kaliteli bir şekilde hizmet vererek süreci en iyi şekilde yönetmekle görevlidir.

Kira Avukatları İstanbul

Kira konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle bu sorunların giderilmesi konusunda hem yerli hem de yabancı fark etmeksizin müvekkillere gerekli hizmeti sağlar.

En iyi kira avukatı çalışma alanları şu şekildedir;

 • Kira sözleşmesi ve hazırlanması aşamasından önce incelemeleri sürdürerek yürürlüğe konulmasını sağlar.
 • Davaları takip eder.
 • Gündeme gelebilecek uyarlama davaları
 • Dava ile alakalı ihtarların gönderilmesi
 • İcra takibi başlatılması durumu
 • Tarla ve arsa kiraları ve avukatlık hizmetleri
 • Ayıba yönelik tespit işlemi ve sürecin takip edilmesi

Gibi alanlarda faaliyetler yürüterek avukatlık hizmetlerini yürütür.

Kira İşlerine Bakan Avukatlar

Kira avukatları, kira sözleşmelerini hazırlar ve düzenler dikkat edilmesi gereken hususlara özen göstererek hukuki konudaki detayları ve hizmetleri sunar. Önemli durumlarda gereken hukuki problemler konusunda karşılaşılan durumlara yönelik incelemeler başlatır.

Kira konusunda ve tahliyesi davalarında ihtiyaca yönelik ihtarnamelerin kiracıyı ilgilendirmesi ve sürecin başlamasını sağlar. Bu konuda usule göre yürütme işlemini üstlenir. AVM ler bünyesinde veya iş yerlerinin kirası konusundaki hükümlerin arzı konusudur. Tarlaların, arsaların kiralanması, kiracının hakları ve sorumluluklarının bildirilmesi durumudur.

Genel olarak kiracıların kiralarını ödememeleri durumunda veya kiralanan yerin terk edilmesi durumlarını kapsar. Bunun yanında yenilenen ve yeniden yapılan yerlerin ihtiyaçları gibi alanlarda da faydalanılır. Kira sözleşmeleri konusundaki ihtilaflardan sorumlu kişiler de kira avukatı olarak nitelendirilir.

Kira sözleşmeleri dışındaki detayları da ele alır. Kira sözleşmelerinin tarihleri bu konuya istinaden önemli bir yere sahiptir. Kira akitlerinin hazırlanması ve kira hukuku kapsamındaki gelişmelerin düzenlenmesini sağlar işlemlerin her zaman sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi de mümkün olacaktır.

Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

Kira sözleşmelerinin bazı şartları vardır. Davanın açılabilmesi için de ihtar ve tebliğin dönem sonuna kadar yapılması gerekir. Kiralara zam yapıldığında belli oranlarda olması şartı aranır. Kira sözleşmeleri genellikle 5 yıl ve altında olduğu zamanlarda kiraya hem fazla zam uygulaması hem de hiç uygulanmaması gibi durumlarda hukuki alanlara ihtiva eder.

Kişilerin kendi aralarında kira konusunda anlaşmaları durumunda da herhangi bir hukuki süreç yararı bulunmaz kira davasını kiraya veren kişi açar. Birden fazla kiraya verme durumlarında hukuki süreç başlar ve sonuçlanana kadar devam eder. Bu süreçte kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve iletişimi önemli bir yere sahiptir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp