Blog

Kartal Boşanma Avukatları

Kartal Boşanma Avukatları

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/1 maddesi boşanmanın şartlarını düzenlemektedir. Boşanma, yasa tarafından tanımlandığı şekliyle, evlilik topluluğunun artık sürdürülemeyecek kadar sarsılması anlamına gelir. İstanbul kartal boşanma avukatı müvekkillerinin bu kanun kapsamındaki haklarını korumayı amaçlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında en iyi boşanma avukatı sorunlu evli çiftlerde evlilik birliğini temellerinin ne yüzünden bitirmek istediklerinin öğrenirler. Bir evlilik iki şekilde sonlandırılabilir. Bunlardan biri de anlaşmalı boşanmadır.

Bir çift boşanırken aşağıdaki konularda karşılıklı olarak karar verirler:

  • Mal paylaşımı,
  • Nafaka miktarı,
  • Çocukların velayeti ve
  • Aile mülkünün tahsis edilmesi.

Yukarıdaki hususlarda anlaşmaya varılırsa, karı koca arasında bir sözleşme yapılır. Daha sonra aile mahkemesine dilekçe verilir. Çift boşanmak istediklerini beyan eder ve sözleşmeyi delil olarak mahkemeye sunar.

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul Barosuna bağlı tüm avukatların iletişim bilgilerine İstanbul Barosundan ulaşılabilir. İstanbul Boşanma Avukatlarının iletişim bilgilerine İstanbul Barosu’ndan ulaşılabilir. Ancak hangi hukuk bürolarının hangi bölgelerde faaliyet gösterdiğini takip etmek zordur.

İletişim kurmanın en sağlıklı yolu tanıdıklar aracılığıyla birkaç avukatla görüşmek veya bilgi almak için internetten araştırma yapmaktır. Bu da müvekkilleri ile en uygun avukatlar ile çalışma imkanı sağlamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davasını açan eşin avukatı yoksa duruşmaya katılmak zorundadır. Duruşmaya katılmaması halinde dosyası, üç ay içinde güncelleninceye kadar mahkeme tarafından davadan çıkarılır. Ancak davacı kendisini temsil etmesi için bir boşanma avukatı tutabilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası da bir boşanma davası türüdür. Bir an önce boşanmak isteyen kişiler boşanma davası açmalıdır. Ancak boşanmanın şartları vardır. Taraflar, tüm konularda (nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı vb.) anlaşmaları halinde ortak boşanma kararı ile evliliği sona erdirmek isteyebilirler.

Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir?

Medeni Kanun, anlaşmalı boşanma için aşağıdaki şartları şart koşmaktadır:

  • Anlaşmalı boşanma durumunda tarafların evliliği sona erdirmek istemeleri halinde en az bir yıllık evli olmaları gerekir. Bir yıldan az süren ortaklıklarda anlaşmalı boşanma mümkün değildir.
  • Anlaşmalı boşanmada tarafların anlaşmalı boşanma protokolünün maddi ve manevi tüm hukuki sonuçları üzerinde anlaşması gerekir. Boşanma belgeleri, dostane bir boşanmanın bel kemiğini oluşturur. Bu yüzden çok önemlidir.
  • Anlaşmalı boşanma durumunda eşlerin davaya katılması zorunludur.

Hakim, duruşmada tarafları doğrudan dinleyecek ve bizzat tarafların tutanağın tüm şartlarını kabul edip etmediklerini soracaktır. Hakim, tarafların sözleşmeye dayalı boşanma protokolünde belirtilen şartları kabul edip etmediğini kontrol edecektir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp