Blog

KARŞI TARAFIN RIZASI ALINMADAN YAPILAN İZİNSİZ SES KAYITLARININ HUKUKİ DEĞERLİNDİRMESİ!

•Yargıtay ses kayıtlarının delil niteliğini değerlendirirken, işlenen suçun, ses kaydından başka suretle ispatı mümkün değilse ve bu ses kaydını almak için planlı şekilde hareket edilmemişse bunu hukuka uygun delil olarak görmektedir.

•Yani kişinin ses kaydını alırken bir plan çerçevesinde hareket etmemiş olması ve başka türlü delil elde etme imkanının olmaması gerekir. aksi halin varlığı durumunda alınan ses kaydı hukuka aykırı olacaktır.

Yine ayrıca,

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2012/5-1270 E., 2013/248 K, 21.05.2013 tarihli kararına göre;kişinin kendisine karşı işlenmekte olan suça ilişkin delil elde etmek amacıyla yapılan kaydın hukuka uygunluğunu iki koşula bağlamıştır.

-Bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmaması

-Yetkili makamlara başvurma imkânının olmadığı ani gelişen durumların varlığı


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp