Blog

İstihkak Davası

İstihkak Davası

İstihkak Türkçe sözlüğe göre hak etme ve hak kazanma anlamına geliyor. Arapça kökenli olan bu kelime hukukta da kullanılıyor. Taşınır ya da taşınmaz malın sahibini belirlemek amacıyla açılan istihkak davaları ivedilikle görülmesi gereken davalar olduğu için kısa sürede net sonuca bağlanır.

İstihkak Davası Nedir

İstihkak davaları pek çok farklı hukuki gerekçeye bağlı olarak açılabilen ve mevzuatta farklı yerlerde belirtilen dava türü olarak açıklanıyor. Bu davalar haciz işlemlerinde gündeme gelse de farklı alanlarda kullanılabiliyor.

İstihkak davası hem miras hukukunda hem de icra- iflas hukukunda düzenlenmiştir. Bu davalar basit yargılama usulüne sahiptir. Basit yargılama usulüne sahip olduğundan bu davalarda dilekçe aşaması çok kısa sürebiliyor. Bunun yanında genellikle en fazla 3 duruşmada tahkikat gerçekleştirilebiliyor.

İstihkak davası açma süresi karıştırılabiliyor. Bunun için icra ve iflas hukukunun net bir şekilde incelenmesi gerekiyor. İstihkak davası mahkeme tarafından verilen icra takibi ya da erteleme kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde açılmalıdır.

İstihkak davası farklı kişiler tarafından açılabiliyor. Üçüncü kişiye ait olduğu iddia edilen malın üçüncü kişiden haczedilmesi halinde davayı alacaklı taraf açar. Ancak üçüncü kişiye ait olduğu iddia edilen malın borçlunun elinden haczedilmesi halinde dava üçüncü kişi tarafından açılabiliyor. Bunlara ek olarak üçüncü kişiye ait olduğu iddia edilen mal borçlu ile üçüncü kişi arasında bulunuyorsa dava üçüncü kişi tarafından açılıyor.

İstihkak İddiası

İstihkak iddiası haciz sırasında 3. Kişi veya borçlunun bulunabildiği bir iddiadır. Eğer haciz esnasında 3. Kişi veya borçlu istihkak iddiasında bulunursa bu durum tutanaklara geçirilir. Ancak 3. Kişi haciz esnasında ortamda bulunmuyorsa icra dairesine başvuru yaparak istihkak iddiasında bulunabiliyor. Bu başvurularda da istihkak iddiası tutanaklara geçirilir.

İstihkak iddiasının süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Hacizden itibaren 7 günlük sürenin aşması halinde istihkak iddiasında bulunulamaz.

İcra müdürü istihkak iddiasına istinaden borçlu ve alacaklıya 3 günlük süre verir. Bu 3 günlük süre borçlu ve alacaklının itirazının olup olmadığını geri bildirmek için verilir. Eğer alacaklı ve borçlu itiraz etmezler ise haciz durumu ortadan kalkacaktır.

Hacizde İstihkak Davası

Hacizde istihkak iddiası bir malın üçüncü kişiye ait olduğunun iddia edilmesiyle gündeme gelir. Bu iddia icra iflas hukukunun 96. Maddesinde düzenlenmiştir. Hacizde istihkak iddiasının gündeme gelebilmesi için şu iddialardan biri ortaya çıkmalıdır:

  • Rehin hakkı iddiası
  • Mülkiyet hakkı iddiası
  • İrtifak hakkı iddiası

Hacizde istihkak iddiasıyla ilgili görevlendirilmiş mahkeme icra mahkemeleridir. Bireyler bulunduğu ilin icra mahkemesine giderek bu alanda dava açabiliyor. Bu davalar duruşmalı olarak yürütülür. Davanın devam ettiği süreçte satış isteme süreleri işlemez.

Mahkemenin istihkak davası alanındaki kabulü ya da reddi maddi anlamda kesin hüküm olarak kabul edilir. Kesin hüküm olduğu için üçüncü kişi haksız bulunursa davacı tazminat ödemek zorundadır.

 

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp