Blog

İstanbul En İyi Boşanma Avukatları

İstanbul En İyi Boşanma Avukatları

Boşanma avukatı diğer birçok hukuk mesleğinden farklıdır. Çünkü evlilik ve boşanma, iş sözleşmeleri gibi diğer hukuki ilişkilerden çok farklıdır. Bir boşanma avukatı mesleki deneyimi, hukuki bilgisinin kalitesi ve önemi tüm hukuk alanlarında eşit derecede önemli olmakla birlikte tarafların zarar görmemesi için aile avukatının temel nitelikleri aranır.

Bir kıstas olarak aranacak en iyi boşanma avukatı diğer şeylerin yanı sıra dürüst, profesyonel, cana yakın, soğukkanlı ve güvenilir olmalıdır. Boşanma, bir kişinin hayatında bir veya iki kez olabilen en önemli olaylardan biridir. Aynı zamanda boşanma avukatı miras hukuku ve ceza hukuku alanını da bilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanmanın sonucuna ilişkin hakime sundukları bir anlaşma protokolüdür ve hakim protokolü uygun görürse protokole göre boşanmayı sonuçlandırır. Anlaşmalı boşanma, maddi, manevi konular ve müşterek çocuklarla ilgili konularda eşlerin anlaşması ile gerçekleşen boşanmadır.

En önemli şartı evliliğin en az bir yıl sürmesidir. Bir yıldan az süren evliliklerde, ikinci bir boşanma esasına göre de boşanma davası açılabilir, ancak bu durumda konu çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi, ayrılmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma talebinde bulunmak için Aile Mahkemesine sunmaları gereken dilekçelerden biridir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, dikkatle doldurulması gereken ve internet üzerinden kolayca ulaşılabilen çok önemli bir başvurudur.

Anlaşmalı olarak yapılan boşanma dilekçesinde;

  • Davacı kişi ile davalı kişinin adı, soyadı ve adresi
  • Davacı kişinin TC. kimlik numarası
  • Eğer mevcut ise davalı ve davacının kanuni temsilci kişilerin ve davacı vekilinin isim, soy isim ve adresleri
  • Açık bir şekilde talep sonucu,
  • Davacı kişinin, mevcutsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası zorunlu olarak bulunmalı

Bu zorunlu unsurlardan hiçbiri eksik değilse, hakim eksikliklerin giderilmesi için iki haftalık bir süre verir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde dava işleme konulmaz.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davalarında asgari ücret olarak tanımlanan miktar, genellikle sadece mal paylaşımı olmaksızın anlaşmalı boşanmalarda verilmektedir.

İstanbul boşanma avukatı 2023’te pratikte:

  • Çekişmeli boşanma avukatlarının davaya konu olan olayların olası zorluğuna göre ortalama bir ücret talep ettikleri görülmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma davalarına bakan avukatlar ortalama bir fiyat belirler Bu miktar işin zorluğuna veya avukatın sorumluluğunun ağırlığına göre değişebilmektedir.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp