Blog

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı

Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşler süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için hak kaybı yaşayabiliyor. Aynı zamanda vekil tutma zorunluluğu da olmadığı için süreç genellikle sıkıntılı bir şekilde ilerliyor. Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor.

Mal paylaşımı, nafaka, velayet ve tazminat gibi hususlar Aile Mahkemesi bünyesinde barındırılıyor. Fakat hukuki kaybın yaşanmaması ve süreci rahat atlatabilmek için boşanma davalarını vekil aracılığıyla yürütmelisiniz.

Çekişmeli veya anlaşmalı boşanmalarda tarafların mahkemeye dilekçe ile başvurması gerekiyor. Dilekçe hukuka uygun hazırlanmazsa eğer mahkeme tarafından dikkate alınmaz. Haklarınızın korunması ve boşanmanın lehinize gelişmesi için vekil hizmeti alabilirsiniz. Aksi takdirde yapacağınız en ufak bir hata yeniden dava açma hakkınızı bile elinizden alabilir.

Anlaşmalı Boşanma

Tarafların nafaka, mal rejimi, velayet ve tazminat konularında ortak karar alarak evlilik birliğini sonlandırması anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma için hazırlanan dilekçeyi aile mahkemesine vererek süreci başlatabilirsiniz. Boşanmalarda kullanılan dilekçe örneklerine birçok platformda ulaşabilirsiniz. Fakat bu dilekçelerin hukuka uygun hazırlanmış olmasına dikkat etmelisiniz.

Hukuki kriterlere uygun anlaşmalı boşanma dilekçesi şu şekildedir:

Davacının ve davalının adı, soyadı, TC kimlik numarası

Konu: (Anlaşmalı boşanma)

Açıklamalar: Bu kısımda tarafların boşanma yönünde aynı iradeye sahip olduğu belirtilir. Ortak iradeyi yansıtan protokol kısaca özetlenir.

Hukuki Nedenler: Mevzuat gereği boşanmayı uygun gören maddeler belirtilir.

Hukuki Deliller: Tanık, nüfus kaydı ve diğer yasal deliller paylaşılır.

Sonuç ve İstem: Ekli protokolde yer alan kararlar mahkemeden talep edilir.

Dilekçeyi hazırlayan davacının adı, soyadı ve imzası mutlaka olmalıdır. Ayrıca boşanma protokolü de ekte belirtilmelidir.

Çekişmeli Boşanma

Taraflar velayet, tazminat ve nafaka gibi konularda uzlaşamadıkları zaman çekişmeli boşanma davası için mahkemeye başvurur. Bu dava için hukuki zemine uygun bir çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Süreç anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun ve karmaşık olacağı için bu aşamada avukat desteği ayrıca önem kazanıyor. Olası bir hak kaybı yaşamamak için hukuki sürecin eksiksiz yürütülmesi gerekiyor.

İki nüshalık dava dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve delillerle birlikte Aile Mahkemesine boşanma için başvurabilirsiniz. Avukat marifetiyle dilekçe hazırlamak ve başvuruda bulunmak size avantaj sağlayacaktır. Davanın niteliğine göre çekişmeli boşanma süresi değişiklik gösteriyor. Dilekçe aşaması, ön duruşma, tahkikat duruşması ve karar duruşması olmak üzere birçok aşamayla mahkeme görülüyor.

Boşanma Davası Açmak

Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davası açarken avukat nezaretinde hareket etmelisiniz. boşanma davası avukatı zorunlu olmamakla birlikte özellikle çekişmeli davaların müvekkil lehine sonuçlanmasını sağlıyor. Çekişmeli davaların karara bağlanması iki yılı bulabiliyor.

Bu yüzden vekilsiz hareket etmek son derece zorlu olacaktır. Evrakların takibi, delillerin toplanması, tanıkların davete icabet edip etmemesi, kurumlardan istenen evraklar, bilirkişi raporları gibi işlemler alanında uzman bir boşanma avukatı marifetiyle gerçekleştirilmelidir. Sizin adınıza süreci takip edecek ve gelişmelerden sizi haberdar kılacak iyi bir boşanma avukatıyla birlikte çalışabilirsiniz.

 

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp