Blog

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul’da boşanma avukatı olarak boşanma kararınız sonrasındaki tüm süreçlerinizde tecrübeleri ile size yardımcı oluyorlar. İstanbul bölgesinin en iyi boşanma avukatları ve tecrübeli avukatları yer alıyor. Çekişmeli, anlaşmalı boşanma avukatı davalarda ve tüm aile hukuku davalarında müvekkillerine destek oluyor.

İstanbul’da verilen Boşanma ve Aile Hukukuna dair Avukatlık Hizmetleri şunlardır:

  • Karşılıklı Anlaşma Dahilinde Boşanma Davaları
  • Tartışmalı Boşanma Davaları
  • Evlilik Sözleşmesi
  • Nafaka Davaları

Davalarda beyannamenin hazırlanması, beyannamede hukuki delillerin sunulması, duruşmalara katılım, ilamın temyizi veya nihai karara ilişkin tüm işlemler baştan sona özen ve dikkatle yürütülüyor.

Çekişmeli Boşanma Davası

Karşılıklı anlaşmalı boşanma davaları, tartışmalı boşanma davası veya anlaşmalı boşanma davası olarak açılabiliyor. Tarafların boşanmanın tüm yönleri ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya varması, boşanma süreci içerisinde maddi açıdan tarafları daha rahat ve dayanabilir hale getiriyor.

Fakat taraflar boşanma ve hukuki sonuçları konusunda anlaşamazlar ise, örneğin her iki taraf da boşanmak istiyorsa ancak müşterek çocuğun/çocukların velayetinin hangi tarafa verileceği konusunda anlaşamazlarsa nafaka konusunda bir anlaşma, örneğin, çekişmeli boşanma gerekiyor.

Karşılıklı anlaşma dahilinde boşanma davası açmak için:

  • Evliliğin asgari bir yıl sürmüş olması
  • Eşlerin beraber başvurması veya eşlerden bir kişinin diğerinin isteğini kabul etmesi
  • Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi ve tarafların iradesinin özgürce ifade edildiğinden emin olması
  • Tarafların boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu üzerinde anlaştıkları anlaşmanın hakim tarafından onaylanması

Hâkim, tarafların ve çocukların çıkarlarını göz önünde bulundurarak sözleşme içerisinde gereken değişiklikleri yaparsa, taraflar arasında bu değişiklikleri kabul etmesi gibi şartların sağlanması gerekiyor.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Boşanmanın ilk adımı boşanma davası açmaktır. boşanma davası açmak; Anlaşmalı boşanma dilekçesi veya çekişmeli boşanma dilekçesi şeklinde yazılır. Boşanma dilekçesinin kabulü veya itirazı, eşlerin boşanma ile alakalı mevzularda ortak bir çözüm bulup bulamalarına göre belirlenir. Anlaşarak boşanma davası açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekiyor. Bu şartın amacı, tarafların birbirlerini iyice tanımadan ayrılmalarını önlüyor. Aslında en önemli şey aile birliğini korumak.

Boşanma dilekçesinde, taraf kişilerin boşanmak için mahkemeye gönderdikleri yazılı bir belgedir. Boşanma dilekçesinde, taraf kişilerin bilgi, kanıt ve delilleri, öbür eşin eşinin taleplerini ve bunun gibi aşağıda belirtilen birçok durumu içerir. Boşanma dilekçesi, boşanma dilekçesi ile bağlantılı olarak aile mahkemesine sunulur.

Boşanma Davası Ücreti

03.09.2022 tarihli Resmi Tebliğlerde yayınlanan 2022-2023 yılları için geçerli olan savcılık asgari oranında boşanma davalarında avukatlar asgari bir ücret belirlemiştir. Ancak boşanma avukatları, genel olarak belirlenen ücretten düşük olmamak kaydıyla, işin zorluğuna, müvekkilin ve karşı tarafın durumuna göre ücreti belirlemektedir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp