Blog

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku Medeni Hukuk’un en temel ögelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Toplumun büyük bir çoğunluğunu etkileyen bu hukuk alanı ev, arsa ya da apartman gibi taşınmaz mallar için düzenlenmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Eşya hukukunun en önemli parçası gayrimenkul hukukudur. Gayrimenkul hukuk alanı gerçek kişi ile kurumlar arasındaki taşınmaz malların davalarını konu edinir. Bu alanda açılan davalarla görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Bu alanda dava açacak bireyler taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine dava açabiliyor.

Gayrimenkul hukuk alanı son dönemlerde çok daha popüler hale gelmiştir. Gayrimenkul hukukunun son dönemde daha popüler hale gelmesini sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi inşaat sektöründe oluşan yoğunluktur. İnşaat sektörünün hızlı bir şekilde ilerlemesiyle gayrimenkul hukukuna olan ihtiyaç çok hızlı bir şekilde artmıştır.

Gayrimenkul hukukuna alanında uzman, yönetmeliği iyi bilen, problem çözme kapasitesi yüksek ve süreci yakından takip edebilecek avukatlar bakar. Bu özelliklere sahip avukatlarla iletişime geçen davacılar davadan beklediği sonucu alabiliyor.

Gayrimenkul hukukun alanı yalnızca tapu ya da bu alanda ortaya çıkan sorunlar değildir. Kira sözleşmeleri, kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar ve yabancı kişilerin ülkemizde mülk sahibi olma gibi konuları da bu alana dahildir. Pek çok farklı alanı barındırdığı için gayrimenkul hukuk alanı oldukça komplike ve detaylı bir alan olarak biliniyor.

Gayrimenkul avukatları bu alanda profesyonel şekilde hizmet veren bireylerdir. Tapu, kira, tahliye ya da ipotek gibi davaları olan bireyler bu avukatlar ile iletişime geçerek süreci daha kolay yürütme imkanı bulabiliyor.

Gayrimenkul hukukunun en temel amacı mülkiyet hakkını güvence altına almaktır. Mülkiyet hakkında oluşan problemleri ortadan kaldırmak için kurulan bu alan oldukça canlı ve dinamiktir. Canlı ve dinamik olduğu için gayrimenkul hukuk alanı günden güne değişip farklılaşıyor.

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul hukukunun alanı oldukça geniştir. Alanı oldukça geniş olduğu için pek çok farklı konu bu alana girebiliyor. Bu bağlamda gayrimenkul hukukuna konu olan davaların listesi şu şekildedir:

  • Tapu davaları
  • İstihkak davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • Kira davaları
  • Tahliye davaları
  • İpotek ve rehin davaları

Gayrimenkul hukukunda görülen en önemli davaların başında tapu davaları geliyor. Tapu tescil, tapu iptali ya da tapu düzenlenmesi gibi davalar Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalar sayesinde sonuca bağlanabiliyor. Bu sayede tapu alanında oluşan hak mahrumiyetleri kısa sürede ortadan kaldırılabiliyor.

Gayrimenkul davaları ülkemizde en sık görülen davaların başında geliyor. Ülkemizde en sık görülen davaların başında geldiği için bu alana ayrı bir parantez açılıyor. Bu alanda fazlaca dava bulunması hem sürecin uzamasına hem de bu süreçte profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Bundan dolayı bireyler gayrimenkul davası ile karşılaştığında uzman gayrimenkul avukatı arayışına giriyor.

Gayrimenkul davalarına ilişkin dosyalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak sürece eşlik edebilmesi adına bir avukatla görüşülmesi tavsiye ediliyor. Ancak dava öncesinde iletişime geçmek büyük önem arz ediyor. Bu sayede avukat, davanın detaylarına daha kolay erişip plan yapabiliyor.

Gayrimenkul davaları ince detay, ayrıntı ve istisnalardan oluşan bir alandır. Yapılması gereken işlem ya da alınan kararlar taşınmaza ve taşınmazın durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu da bu alanda ortak bir kararın olmadığı anlamına geliyor.

Gayrimenkul davası gayrimenkulü haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı açılabiliyor. El atmanın önlenmesi olarak bilinen bu dava sayesinde taşınmazın hak sahibi olmayan kişilerce sahip olunması net bir şekilde engelleniyor.

Gayrimenkul Alım-Satım Sözleşmeleri

Taşınmaz mal hukuku birtakım sözleşmeler barındırabiliyor. Barındırılan sözleşmelerden bir tanesi de gayrimenkul alım satım sözleşmeleridir. Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri alıcı ile satıcı arasında gerçekleştirilen ve gayrimenkulün mülkiyetine devretme amacı taşıyan sözleşmelerdir.

Gayrimenkul alım satım sözleşmesi neticesinde gayrimenkulün mülkiyeti devredilirse devredilen kişiye bedel ödeme borcu yüklenir. Bu sözleşme Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Resmi şekil şartına tabi olan bu sözleşmeler tam iki tarafa borç yükleyen şeklinde de olabiliyor. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdeki borç karşı tarafın borcundan kaynaklanıyor.

Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin resmi neticeye kavuşabilmesi için her iki tarafın da onayı şarttır. Onay olmadan bireyler herhangi bir hak talebinde bulunamaz


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp