Blog

Gayrimenkul Avukatları

Gayrimenkul Avukatları

Taşınmaz mallarla ilgili doğan anlaşmazlıkları gayrimenkul avukatı çözüme kavuşturuyor. Taşınmazlarla ilgili takip edilen hukuki süreçler gayrimenkul hukuku altında toplanıyor. Gayrimenkul hukuku avukatı taşınmazlarla ilgili tescil ve tapu iptali davalarını takip eder. Yerli veya yabancı gayrimenkul satış kiralama ve bağışlama işlemlerine de yine gayrimenkul avukatları destek oluyor.

Gayrimenkul avukatının işleri şu şekilde detaylandırılabilir:

  • Kira sözleşmesi hazırlama
  • Taşınmazların alımı ve satımı
  • Kiracı tahliyesi
  • Taşınmaz ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların hukuki zeminde çözümü
  • Tapu iptal ve tescili
  • Yabancıların mülk edilmesi

Gayrimenkul avukatı, anlaşmazlık yaşayan tarafların hepsini temsil edebilir. Örneğin mal sahibi, kiracı, inşaat yetkilileri, gayrimenkul yatırımcıları, planlamacılar, mimar ve mühendisler gayrimenkul avukatı tarafından temsil edilebilen kişilerdir.

Gayrimenkul hukuku kapsamında yer alan men-i müdahale, tasarrufun iptali, kiralananın tahliyesi, ipotek tesisi, tapu iptali, izale-i şu gibi dava türlerinde gayrimenkul avukatı ile çalışabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku taşınmaz mal sahiplerinin haklarını korumaya yöneliktir. Tapu işlemleri ve tapu işlemlerinde doğacak sorunların giderilmesi gayrimenkul hukuku davaları kapsamındadır. Bunun yanı sıra ev sahibi ile kiracı arasında yapılacak sözleşmenin hazırlanması ve tarafların haklarının muhafazası içinde gayrimenkul hukuku önemli bir yere sahiptir. Ayrıca ülkemizde yabancıların vatandaşlık almak için mülk edinme süreçleri de yine bu hukuk kapsamında düzenlenmiştir.

Her türlü gayrimenkulün alım satımında doğan bütün hususlar gayrimenkul hukukunun kapsamı içerisindedir. Geniş bir kapsama sahip olan bu davalarda başarılı avukatlarla çalışmak daha avantajlıdır. Avukatınız konu başlıklarını eksiksiz bir biçimde size sunarak süreci başından sonuna kadar titizlikle takip eder. Hukuk büroları ile işbirliği yaparak uzman bir ekip desteği alabilirsiniz.

Kira Hukuku

Kira hukuku ev sahibi ile kiracıyı koruyan maddeler içeriyor. Sözleşmenin hazırlanması, alacakların takibi, sözleşmenin feshi, kiracının tahliyesi ve kira tespiti gibi konular bu maddelerle destekleniyor. Kiracı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlık genellikle kiranın ödenmemesi, tahliye taahhüdü ihtilafı veya imar ihtiyacı gibi hallerde ortaya çıkıyor. Kira hukuku avukatları ortaya çıkan ihtilaflara ilişkin hukuki hizmet sağlar.

Taşınmaz mal hukuku geçmişten günümüze gelene kadar köklü değişikliklere uğramıştır. Mülkiyet hakkının tescil edilmesi ve korunması hususu hukuki zeminde güvence altına alınmıştır. Taşınmaz malların devredilmesi gibi işlemler farklı sistemlerine göre yapılıyor. Kira sözleşmesinde ise şekil şartı bulunmaz. Sözlü veya yazılı şekilde kira sözleşmeleri yapılabilir.

Emlak Hukuk Danışmanlığı

Emlak alım satımı yatırım, kira geliri, ihtiyaç veya teminat amacıyla yapılır. Bu amaçların her biri farklı hukuki sözleşmelere tabidir.

Fakat tapu da gerçekleşen usül aynıdır. Bu süreçte hukuki bir uyuşmazlık ya da zarar doğmadan önce kişilerin sağlam adımlarla ilerlemesi ve bilgi edinmesi oldukça önemlidir. Emlak hukuk danışmanları bu konuda bilgi sahibi olan ve tecrübeleri ile süreci en iyi şekilde yöneten kişilerdir. Özellikle ilk defa emlak alım satımı yapacak kişiler için bu danışmanlık ayrı bir öneme sahiptir.

Emlak alım satımında konut, iş yeri, arsa, arazi, tarla gibi taşınmaz malların devri söz konusudur. Her birinin ayrı bir hukuki zeminde gerçekleşmesi gerekir. En iyi hukuk danışmanlığı almak istiyorsanız seçeceğiniz avukat sizi çok iyi anlamalı, sürecin tüm hatlarını bilmeli, müvekkilin haklarını korumalı, taşınmazlar üzerindeki sorunlara çözüm oluşturabilmeli ve davanın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamalıdır.

Gayrimenkul Hukuk Danışmanlığı

Gayrimenkul hukuk danışmanlığı mal sahibi kişilerin karşılaşabilecekleri hukuki konularda tecrübeli ve deneyimli olan kişiler tarafından verilir. Güncel konular, mevzuat ve eski davalar bu danışmanlığın kalitesini doğrudan etkiliyor. Gayrimenkul konusundaki yargılama usulü, alınan kararların takibi gibi durumlar için danışmanlık alınması tavsiye ediliyor. Hak kaybı yaşamadan mevcut durumdan en kazançlı sonuçla ayrılmak için gayrimenkul hukuk danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılan ve takip edilen gayrimenkul davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor. Taraflar kendileri davaları açarak takip edebilir. Fakat taşınmazların davası farklı teknik boyutlara sahiptir.

Yapılacak en ufak usul hatası davanın kaybedilmesine neden olabilir. En basitinden mahkemenin delilleri sunmak için verdiği süreye riayet etmezseniz dava dosyası delilsiz bir şekilde devam eder. Bu yüzden dava süreci son derece önemlidir. Uzman bir gayrimenkul hukuk danışmanı vasıtasıyla davayı takip ederseniz muhtemel hataları ortadan kaldırarak süreci kendi lehinize geliştirebilirsiniz.

 

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp