Blog

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul yatırımları ve işlemleri için her zaman hukuki desteğe ihtiyaç vardır. Gayrimenkul alım ve satım işlemleri sırasında sorunların yaşanmaması için alanında uzman avukatlardan hukuki destek alınır. Gayrimenkul avukatı sadece alım satım işlemleri ile değil, gayrimenkul hukukunun tüm alanları ile ilgilenir. Hukuk büroları ile görüşenler, hangi alanda hukuki destek almak istiyorlarsa, o alanda uzman olan avukatlara yönlendiriliyor ve en iyi hizmetleri almaları sağlanıyor.

Gayrimenkul hukuku, Türk Medeni Kanunun bir bölümüdür ve taşınmaz mallarla ilgili düzenlemeleri içerir. Arsa, apartman, daire, ev gibi tüm taşınmazları kapsıyor. Bu taşınmazlar üzerinde işlem yapacak olanlar, sahiplik haklarının korunması için hukuki destek almayı tercih ediyor.

Gayrimenkul hukuku alanında deneyimli olan avukatlar, alım satım işlemlerinden, anlaşmazlık davalarına kadar her alanda desteklerini sunuyor. Kira sözleşmesinden emlak alım satımına kadar tüm işlemler yapılabiliyor. Avukatlar, müvekkiller adında iş takiplerini yaparak gerekli işlemlerin hukuka uygun olarak yapılmasını sağlıyor.

Gayrimenkul Davalarına Bakan Avukatlar

Gayrimenkul davalarına bakan avukatlar, taşınmazlarla ilgili her konuda destek vermeye hazırdır. Avukatlık bürolarının sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyenler, istedikleri hukuki destekle ilgili sözleşme yaparak avukatların haklarını korumalarını sağlıyor. Gayrimenkul avukatlarının ilgilendiği ve taşınmazlarla ilgili olan dava türlerinden bazıları şunlardır:

  • Men-i müdahale davası,
  • İzale-i şüyu davası,
  • Tapu iptali ve tescil davası,
  • Şufa davası,
  • Mirastan doğan tapu iptal davası,

Gayrimenkul davalarına bakan avukatlar, taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların çözülmesini ve tarafların hak kayıpları yaşamamalarını sağlamaya çalışıyor. Taşınmaz malların kullanılabilmesi için sahiplik ilkesine sahip olan kişilerden izin alınması gerekiyor. İzin alınmadan kullanılan ve sahibinin hak kaybına neden olan durumların ortadan kaldırılabilmesi için men-i müdahale davası açılıyor. Avukatların sağlayacağı hukuki destek ile açılan bu davalar sayesinde, taşınmazın sahibi, kullanıcıdan uğradığı maddi zararın karşılığını alabiliyor ve kullanım hakkının kendisine verilmesini sağlayabiliyor.

Gayrimenkullerle ilgili davalara bakan avukatlar, taşınmaz üzerinde birden fazla hak sahibi bulunan ve paylaşım yapılamayan durumlarda, ortaklar arasında doğru taksimatın yapılmasını sağlayacak davaların açılmasını da sağlıyorlar. Gayrimenkullerle ilgili tapu iptali gerektiren durumlar içinde en iyi avukatlar, hukuk kurallarına uyarak, tapu iptal ve tescil işlemlerinin yapılmasını sağlıyor.

Gayrimenkul Hukuku Davaları

Gayrimenkul hukuku taşınmaz mallarla ilgili tüm hukuki mevzuatı kapsayan hukuk dalıdır. İnsanlar, satın alma ya da miras yoluyla sahip oldukları taşınmazları, hukukun gereklerine uygun şekilde tescil ettirmek ve kullanmak istiyor. Gayrimenkullerin kullanılabilmesi ve üzerinde hak sahibi olunduğunun gösterilebilmesi için bazı durumlarda dava açılması gerekiyor. Gayrimenkul hukukunun kapsamı taşınmazlarla ilgili tüm işlemleri kapsadığı için oldukça geniştir. Gayrimenkul davalarının konuları şunlardır:

  • Tapu davaları,
  • Kamulaştırma davaları,
  • İstihkak davaları,
  • Kira davaları,

Tapu davaları daha çok tapu iptali ya da yeniden tescili ile ilgili konular için açılıyor. Hukuka aykırı bir şekilde yapılan tapu işlemleri, kişilerin çeşitli mağduriyetler yaşamasına neden olabiliyor. Yaşanan mağduriyetlerin giderilebilmesi için Asliye Hukuk Mahkemelerine tapu davaları açılır. Tapu davaları uzun süren davalardan olduğu için avukata vekalet verilir ve avukatın sürece takip etmesi sağlanır. Son günlerde, kira davaları sıklıkla açılıyor ve mal sahipleri, kiracıların tahliyesini istiyor. Gayrimenkul avukatlarından hukuki destek alanlar, yasalara uygun işlemler yaparak dava açılmasını sağlayabiliyorlar.

Gayrimenkul Hukuk Danışmanlığı

Türkiye’nin her yerinde çok sayıda kişi emlak komisyonculuğu yapmaya çalışıyor. Gayrimenkul alanında çalışmak isteyenler, hukukun gereklerini yerine getirerek hizmet verebiliyor. Gayrimenkul hukuk danışmanlığı avukatlar tarafından verilen bir hizmettir. Hukuki alanda her türlü danışmanlık hizmeti veren avukatlar, kişi ya da şirketlerin yapılan işlemlerde haklarının korunmasını sağlıyor.

Hukuk danışmanlığı, kişi ve şirketlerin, iş alanları ile ilgili konularda hukuki bilgilendirmelerin yapılmasını sağlar. Avukatlar, hukuk alanında özel bir branşlaşma olmadığı için şirketlere birçok konuda danışmanlık hizmeti verebiliyor. Danışmanlık hizmetinin amacı, kişi ve kurumların, gayrimenkullerle ilgili yapılan işlemlerde zarar görmelerini önlemek, işlemlerin yasaların belirlemiş olduğu sınırlara göre yapılmasını sağlamaktır.

Hukuk danışmanları, hizmet verdikleri kişi ve kurumlara hukuki destek sağlar. Danışmanlık yapabilmek için o konuda geniş bilgi ve deneyim sahibi olmak önemlidir. Gayrimenkul alanında hukuk danışmanlığına ihtiyaç duyanlar, güvenilir hukuk büroları ile görüşebiliyor ve bu alanda uzman avukatlara vekalet vererek, hem danışmanlık hem de vekillik görevlerinin yürütülmesini sağlayabiliyor.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp