Blog

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Eşya hukukunda adı geçen eşya kavramı genel olarak maddi değeri bulunan tüm taşınabilir veya taşınamaz eşyaları kapsar. Medeni Kanunu’nun dördüncü kitabı olarak bilinen hukuk dalı kitabında oldukça kapsamlı bir şekilde işlenmiştir. Eşya hukuku söz konusu olduğunda söz konusu olduğunda 8 ana başlık ön plana çıkar.

Bu ana başlıklar şunlardır;

  • Taşınabilir ve taşınamaz eşyalar,
  • Misli ve misli olmayan eşyalar,
  • Sahipli veya sahipsiz eşyalar,
  • Bölünebilen ve bölünemeyen eşyalar,
  • Basit eşyalar ve bileşik eşyalar,
  • Tüketimi söz konusu olan veya tüketimi söz konusu olmayan eşyalar,
  • Eşya birliği ve hak birliği kapsamına giren eşyalar,
  • Kamu malları kapsamına giren eşyalardır. Medeni kanunun dördüncü kitabında yer alan ana maddeler bu şekilde olsa da her bir madde kendi içerisinde oldukça fazla detaya ayrılır.

Eşya Hukuku Nedir?

Eşya hukuku oldukça geniş kapsamlı olduğundan dolayı tek bir maddeye ya da tek bir taşınabilir, taşınamaz mala ilişkin bir konu değildir. Kişilerin veya kurumların üzerine kayıtlı bulunan ve maddi değeri olan her unsur eşya söz konusu olabilir. Bununla birlikte eşya hukuku avukatları tahliye davaları ve zilyetlik davaları da alabilirler.

Ayni Haklar

Ayni kelime anlamı olarak eşya anlamına gelir. Ayni haklar ise, eşya hukukunun bir bölümünü oluşturur. Ayni haklar kişilerin maddi değere sahip olan eşyalar üzerinde ne kadar haklarının olduğunu gösterir. Bir diğer adı ile mal varlığı hakları olarak da bilinir.

Ayni haklar kapsamında kişiler kendi üzerlerine kayıtlı olan veya bir kaç kişi ile birlikte bir eşya üzerinde hakları varsa bu hakların neler olduğunu inceler. Örneğin taşınmaz bir mal varlığı olan birden fazla kişinin tapu sicili üzerinde isminin bulunması ile birlikte o kişinin eşya üzerinde ne kadar hakkı olduğunu ayni haklar belirler.

Zilyetlik

Zilyetlik eşya hukuku kapsamında incelenen detaylı bir konudur. Kişinin kendine ait mal varlığı anlamına gelir. Zilyet bu kapsamda mal, zilyetlik ise o mala sahip olan kişidir. Örneğin bir tarlanın tapusunda yazan isim tarafından kullanılması ekilmesi, biçilmesi zilyetlik anlamına gelir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp