Blog

Eşin Mirasçılığı

Eşin Mirasçılığı

Eşlerden biri vefat ettiğinde sağ kalan eşin mirasçılığı söz konusu olur. Evlilik birliğinin sağlanması nedeniyle sahip olunan mallar üzerinde de yine eş, hak sahibidir. Ölmüş kişinin mirasını alabilecek kişiler üç zümreye ayrılmıştır.

Bu zümreler şu şekildedir:

  • Birinci Zümre: Çocuk ve çocuğun soyundan gelen çocuklar ile kan bağı olmadığı halde evlatlık olan çocuklar birinci zümreyi oluşturur.
  • İkinci Zümre: Anne, baba, kardeş, yeğen ve onların çocukları ikinci zümreye dahildir.
  • Üçüncü Zümre: Büyükanne, büyükbaba, amca dayı, teyze, hala gibi baba tarafı ve anne tarafı üçüncü zümreyi oluşturur.

Ölen kişinin eşi hiçbir zümreye dahil olmayan fakat mirasta payı bulunan kişidir.

Eş ve Çocuğun Miras Payı

Evliliklerin ölümle sonuçlanması miras konularını gündeme getirir. Eş ölünce miras sağ olan eşe ve çocuklara geçer. Hukuki prosedür çocuk olup olmamasına değil, çiftler arasında resmi nikah olup olmamasına bakar. Eğer ölen eş ile sağ kalan eş arasında resmi nikah varsa Miras Hukuku devreye girer. Ölen kişinin çocuklu olması halinde mirasta eşin payı 1/4 olur. Eğer çocuk yoksa mirasçılar anne, baba ve kardeşten oluşuyorsa bu durumda eşin miras hakkı 1/2 oranına çıkar. Eğer mirasçılar büyük anne ve dede altsoyundan oluşuyorsa bu pay 3/4 olur.

Sağ Kalan Eş Miras Payı

Herhangi bir zümreden mirasçısı olmaması halinde mirasın hepsi sağ kalan eşindir. Evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda zaten eşlerin % 50 payı bulunuyor. Bu durum eşin çalışıp çalışmamasından bağımsızdır. Sağ kalan eş doğrudan yasal mirasçıdır. Fakat sağ kalan eşin mirasçı sıfatını kaybetmesine neden olan bazı hususlar vardır.

Bu hususlar şu şekildedir:

  • Red beyanında bulunmak.
  • Eşe veya ailesine karşı ağır bir suç işlemek.
  • Aldatma, tehdit ve zorlama ile mirasa sahip olmak.

Ölümle sonuçlanan evlilik birliğinde mal rejimi sona eriyor. Fakat bu saymış olduğumuz hususlar sağ kalan eşin öncelikli mirasçı olmasını engellemektedir.

Eş Miras Payı

Miras hukuku eşin payı hangi zümre ile eşin mirasçı olduğuna bakarak belirleniyor. İlgili kanunun 499. maddesinde eşin mirasçılığına dair konu yer alıyor. Sağ kalan eş zümre mirasçıları arasında olmasa da yasal mirasçılar arasındadır. Eşin miras payı terekenin 1/4’i, yarısı veya 3/4’ü gibi değişen oranlara sahiptir. Bunun için öncelikle terekenin hesaplanması gerekiyor. Miras davası ile birlikte ölen kişinin bıraktığı taşınır ve taşınmaz bütün mallara ek olarak borçları hesaplanır ve tereke belirlenir.

Mirasta Eşin Payı

Mirasta eşin payı değişen bir orana sahip olsa da hayatta kalan eşin mirasçılığı önceliklidir. Kanunlarda sağ kalan eşin miras payı farklı oranlarda belirtiliyor. Bu oranlar eş ile birlikte diğer mirasçıların varlığına bağlıdır. Çocuklar, anne, baba, kardeş, amca, dayı, hala, teyze, kuzen gibi yakınların ait olduğu zümrelerin miras hakkı farklıdır. Eşin miras payı da bu zümrelerle doğrudan ilişkilidir. Eğer herhangi bir mirasçı yok ise yasal mirasçı devlettir.

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp