Blog

Eş Ve İki Çocuğun Miras Payı

Eş Ve İki Çocuğun Miras Payı

Medeni Kanunun miras ile ilgili düzenlemeleri arasında eşin mirasçılığı ile ilgili hükümler yer alır. Bu hükümlere göre eşin tek başına mirasçılığı ya da diğer zümrelerle birlikte mirasçılığı durumunda hangi oranlarda pay alacağı belirlenir.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Miras bırakanın sağ kalan eşi varsa aşağıda belirtilen hallere göre farklı oranlarda miras hakkına sahip olacaktır.

1- Birinci dereceden mirasçılarla birlikte mirasçı olması: Birinci derecede mirasçılardan kasıt, ölenin çocukları ve torunlarıdır. Eğer bu gruptan mirasçı varsa eş mirastan 1/4 oranında pay alır.

2- İkinci dereceden mirasçılarla birlikte mirasçı olması: Ölenin anne ve babası ya da bunlardan biri sağ ise ve birinci dereceden mirasçı yoksa eşe terekenin 1/2 si kalır.

3- Üçüncü dereceden mirasçılarla birlikte mirasçı olması: Ölenin birinci ve ikinci dereceden mirasçısı yoksa ve büyükanne ya da büyükbabası varsa eş 3/4 oranında pay sahibi olur.

4- Eşin tek başına mirasçı olması: Birinci ve ikinci dereceden mirasçı yoksa büyükanne, büyükbaba ve bunların çocukları da miras bırakandan önce ölmüşse eş tek başına mirasçı olur.

Eşin Miras Payı

Mirasın taksiminde bakılacak ilk kriterlerden biri eşin kimlerle birlikte mirasçı olduğudur. Eş ve çocuğun miras payı birlikte söz konusu ise sağ kalan eş miras payı terekenin tamamının 1/4’ü olacaktır. Örneğin ölenin önceki evliliğinden 2 çocuğu, sağ kalan eşle evliliğinden de 1 çocuğu olduğunu varsayalım. Terekenin tamamının 1/4 lük kısmı eşin payı olacaktır. Terekenin kalan 3/4’ü ise 3 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılır.

Eşin İki Çocukla Birlikte Mirasçılığı

Ölenin varisleri arasında eş ve iki çocuğu varsa yine terekenin 1/4’ü eşin payı olacaktır. Kalan 3/4’lük kısım ise 3/8 oranında iki çocuk arasında taksim edilir. Şayet ölenin iki çocuğu varsa ve bunlardan biri daha önce ölmüşse hayatta kalan çocuğunun olup olmadığına bakılır.

Örneğin daha önce ölmüş olan çocuğun hayatta olan 3 çocuğu varsa O’nun payı bu çocuklar arasında taksim edilir. Bu durumda;

  • Sağ kalan eş 2/8 oranında,
  • Sağ kalan çocuk 3/8 oranında,
  • Sağ kalan üç torunun her biri 1/8 oranında terekeden pay alacaktır.

Miras Eş Payı

Miras Hukukunda eş bir zümre olarak kabul edilmez. Diğer zümrelerin her biri ile birlikte mirasçı olabilir Eğer diğer zümrelerin hiç birinde mirasçı yoksa tek başına tüm tereke üzerinde hak sahibi olur. Bu halde tereke devlete kalmaz.

Mirasta Annenin Payı

Mirasın taksiminde sağ kalan eş çocuklarıyla birlikte mirasçı ise terekenin 1/4’ü üzerinde hak sahibi olur. Kalan kısım çocuklara eşit olarak paylaştırılır. Tek çocuk varsa kalan kısmı tek çocuk alır. Üvey ya da öz evlat olması eş miras payı üzerinde farklılık oluşturmaz.

 

 

 

 

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp