Blog

Eş Ve İki Çocuğun Miras Payı

Eş Ve İki Çocuğun Miras Payı

Medeni Kanunun ilgili kısmında düzenlenen Miras Hukuku hükümlerine göre ölenin sağ kalan eşi miras hakkına sahiptir. Eş bir zümre olarak değerlendirilmez. Ancak hangi zümre ile birlikte mirasçı olduğuna göre farklı pay oranlarına sahip olur.

Eşin Miras Payı

Sağ kalan eşin miras payı ölenin hayatta kalan yakınlarının kimler olduğuna göre değişir. Kanunda belirlenen 3 zümreden sırasıyla hangileri varsa onlar dikkate alınarak hesaplama yapılır. Bu zümreler şunlardır:

1- Miras bırakanın alt soyu: Çocuklar, torunlar ve evlatlıklar ile birlikte mirasçı olabilir. Bu halde sağ kalan eş 1/4 oranında miras alacaktır.

2- Miras bırakanın anne ve babası; Miras bırakanın alt soyunda mirasçı yoksa anne ve baba mirasçı olur. Bu durumda sağ kalan eşin payı 1/4 oranındadır.

3- Miras Bırakanın büyükannesi, büyükbabası ve onların çocukları: Bu zümre ile birlikte mirasçı olan eş 3/4 oranında mirastan pay alır. Burada kanunda düzenlenen bir istisna Buna göre büyükanne ve büyükbaba ölmüşse teyze, hala, amca ve dayı da mirasçı olabilir. Ancak bunların ölmüşse miras hakkı çocuklarına geçmez.

Bu üç zümrede hiç mirasçı yoksa miras kural olarak devlete kalır. Ancak sağ kalan eş varsa tüm mirasa devlete değil, eşe kalır.

Miras Eş Payı

Medeni Kanunda miras eş payı detaylı şekilde düzenlenmiştir. Miras hakkına sahip olan zümrelere göre farklı oranlarda eşe pay hakkı doğar. Zümrenin yakınlık derecesi arttıkça eşin pay oranı düşer.

Mirasta Annenin Payı

Mirasta annenin payı baba ile aynı kurallara bağlanmıştır. Eğer miras bırakanın alt soy zümresinde mirasçı yoksa sağ kalan anne ve baba ikinci zümre mirasçı olacaktır. Bu durumda sağ kalan eş varsa sağ kalan eş mirasın 2/4’ünü alır. Kalan 2/4’lük kısım baba ölmüş ise sağ kalan anneye kalır. Baba sağ ise anne ve baba !/4 oranında pay alır.

İki Çocukla Birlikte Sağ kalan Eşin Payı

Eğer eş ve iki çocuğun miras payı hesaplanacaksa burada çocukların sağ kalan eşin çocuğu olup olmadığına bakılmaz. Miras bırakanın başka evliliklerinden olan ya da evlilik dışı dünyaya gelip soy bağı kurulmuş olan tüm çocuklar mirastan pay alır. Eşin birinci sınıf mirasçılarla birlikte pay alması halinde miras payı mirasın tamamının 1/4’ü olacaktır. Kalan 3/4’ü ise iki çocuk arasında 2/8’er oranında paylaştırılır. Eğer bu iki çocuktan ölen varsa payı miras bırakanın ölümünde hayatta olan çocuklarına ve onların çocuklarına kalır.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Sağ kalan eşin miras payı her zümrede bulunan mirasçıların haklarını engellemeyecek şekilde kanunda belirlenen oranlara göre hesaplanacaktır. En düşük pay aldığı durum 1. zümre ile mirasçı olmasıdır. Böyle bir durumda tüm mirasın 1/4’ü eşin hakkıdır.

 

 

 

 

 

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp