Blog

En İyi Miras Avukatları

En İyi Miras Avukatları

Miras hukuku, gerçek kişinin ölüm veya gaiplik kararından sonra malvarlığının, atanmış ya da yasal mirasçılarına geçmesini düzenler. Kişiler, ölmeden önce sahip oldukları malvarlıklarını kimlere bırakacaklarını hür iradeleri ile belirleyebiliyor.

En iyi miras avukatları, miras sözleşmesi gibi hukuku işlemlerin yapılmasını, mirasçıların haklarının korunmasını sağlayacak dava açma ve takip süreçlerini takip ederler. Miras sözleşmeleri, iki taraflıdır ve gerçek mal sahibi ile öldükten sonra mal paylaşımı ya da intikali yapılacak kişiler arasında yapılır.

Hukuki işlemler olduğu için avukatlar yardımıyla hazırlanır ve her iki tarafın noter huzurunda bu sözleşmeyi doğrulamaları sağlanır. En iyi miras avukatları, müvekkillerinin miras yoluyla kendilerine geçmesi gereken tüm malvarlıklarının elde edilmesini, mirasçılar arasında yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıklara çözüm bulma yollarını araştırırlar.

İstihkak Davası Nedir?

Miras bırakan kişinin taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının kimlere, hangi oranlarda geçtiğinin belirlenmesi için miras davaları açılabiliyor. İstihkak davası hak etme davası olarak bilinir ve basit yargılama usulüne tabi davalardan birisidir.

Çekişmeli miras paylaşımlarında, taşınır ve taşınmaz malların kime ait olduğunun belirlenmesini sağlar. Miras ve haciz işlemleri için açılan davalardan birisidir. Mirasçı olanlar, miras bırakanının başkası elinde olan mal ve haklarının, miras yoluyla kendilerini geçmesi için dava açarlar.

Bu dava, miras bırakılan malın başkası elinde olduğunu öğrendikten sonra 1 yıl içerisinde açılabiliyor. Haciz işlemlerinde ise çekişmeli mallara uygulanan haciz işlemlerinden sonra 7 gün içerisinde açılmalıdır.

Miras avukatları, müvekkilleri adına, tüm miras haklarını inceler ve kendilerine geçmesi gereken malların olup olmadığını ya da kimler elinde bulunduğunu tespit eder. Başkasının elinde olduğunu tespit ettiklerinde de hemen dava açma işlemlerini başlatırlar.

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil, miras ya da farklı yollarla elde edilen gayrimenkulün, hak sahibinin izni ve rızası olmadan üçüncü kişiler tarafından kullanılması ve ortaya çıkan tazminat hakkıdır. Özel hukuk mevzuatı kapsamında herhangi bir hukuki düzenleme olmadığı için işlemler Yargıtay içtihatlarına göre düzenlenebiliyor.

Ecrimisilin talep edilebilmesi, iki şarta bağlıdır. Yargıtay içtihatlarına göre hak sahibine ait olan taşınmaz üzerinde üçüncü kişilerin haksız işgal gerçekleştirmesi ve bunu kötü niyetli olarak yapması birinci nedendir. İkincisi ise uygulanan haksız işgalin, hak sahibini zarara uğratmasıdır. Haksız işgalin olabilmesi için şunlar gereklidir:

  • Hak sahibinin rızasının olmaması,
  • Hak sahibinin rızası varsa, rızasını geri alması,
  • Gösterilen rızanın sınırlarının aşılması ve hak sahibinin zarara uğraması,
  • İşgali gerçekleştiren kişinin haksız olduğunu bilmesi ya da bilecek durumda olması,

Yargıtay kararlarına göre ecrimisilin, dava açıldığı tarihten itibaren geriye doğru 5 yıllık zaman aşamı hesaplaması ile uygulanması gerektiğini belirtiyor.

İzaleyi Şuyu Davası

Ortaklığın giderilmesi davası, mülkiyet konu olan taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ortaklığa son verilerek, malların kişisel mülkiyete geçmesini sağlar. İzalei şüyu davası, iki yöntemle mümkün oluyor:

  • Aynen taksim suretiyle,
  • Satış suretiyle,

Aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi, taşınır ve taşınmaz malların, ortaklar arasında, hak oranlarında bölünmesidir. Her ortak kendi payına düşeni kişisel mülkiyetine geçirerek ortaklığı sonlandırır.

Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi ise söz konusu malvarlıklarının, icra yoluyla satılarak, satış bedelinin paydaşlara bölüştürülmesi olarak tanımlanır. Ortaklığın giderilmesi davaları, taşınmaz malın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine açılır.

Dava, menkul ya da gayrimenkul üzerinde ortaklığı bulunan tüm pay sahiplerine açılıyor. Paydaşlardan herhangi birisi dava açarak, taşınmaz üzerindeki ortaklığına son verilmesini talep edebiliyor. Menkul ve gayrimenkul üzerinde paydaş olanlar, kendi aralarında paylaşım anlaşması yaparak ortaklık işlemlerine son verebiliyorlar. Paydaşlardan birisin ölmesi durumunda, yasal mirasçıları, ortaklığın bitirilmesi davasına dahil ediliyor.

Ecrimisil Davası

Ecrisilin uygulanması ve hak sahibinin hakkının korunmasını sağlayan miras avukatları dava açma süreçlerinde gerekli tüm hazırlıkları yaparlar. Ecrimisilin, kişinin kendisine ait olmayan taşınır ya da taşımaz malları kullandığı için taşınmazın gerçek sahibine tazminat ödemesini konu ediniyor.

Hukuk dilinde, haksız işgal ya da haksız kullanım tazminatı olarak isimlendirilebiliyor. Dava açıldığında, geriye dönük kira bedelinin ödenmesi sağlanır. Kira işleminden farklı bir uygulamadır ve hak sahibinin uğramış olduğu hak kayıpları hesaplanarak, tazminat olarak ödeme yapılması sağlanır. Haksız işgal ile kullanılan taşınmazlar, bir ya da birden fazla kişiye ait olabiliyor.

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp