Blog

Emlak Hukuk Danışmanlığı

Emlak Hukuk Danışmanlığı

Emlak hukuku ya da gayrimenkul hukuku, her türlü taşınmazla ilgili tarafların sahip olduğu hakların belirleyen ve düzenleyen hukuk türüdür. Emlak hukukunda, inşaat, ev, apartman, işyeri ve arazi gibi tüm taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli dava açma işlemlerinin yapılmasını sağlar.

İnşaat şirketleri, diğer işletmeler ve kişiler, emlak konusunda sorunlar yaşamamak için hukuk danışmanlarından destek alırlar. Hukuk danışmanlık hizmetleri, hukuki alanda bilgi yeterliliği olan kişiler yani avukatlar tarafından verilir. Emlak konusunda danışmanlık hizmetleri farklı işler için sunulabiliyor.

Gayrimenkul hukukunda tüm düzenlemeler, kişilerin haklarını korumaya yöneliktir. Emlak konusunda yaşanan her türlü anlaşmazlığın giderilmesi ve gerekli hukuki süreçlerin yürütülebilmesi için avukatların hukuki desteklerine ihtiyaç duyulur. Hukuk danışmanlığı veren avukatlar, gayrimenkul hukukunun tüm detaylarını araştırır ve taşınmazlar üzerindeki hak kayıplarını giderecek önlemler alır. Emlak yatırımlarında hataların yapılmaması ve işlemler sırasında sorunlar yaşanmaması için danışmanlık hizmeti almak önemlidir.

Emlak Hukuku Avukatları

Emlak alanında faaliyet gösteren firmalar, avukatları sayesinde yapılan işlemlerde hukuki sorunlarla karşılaşmazlar. Emlak avukatları hukukun gereklerini yerine getirmeye ve tüm işlemlerin yasal zeminde yapılmasını sağlamaya, tarafların işlemlerden herhangi bir zarar görmemesini sağlamaya çalışıyor. Emlak alanında hukuki danışmanlık veren avukatlar, tarafların haklarını korumak için şu davaların açılması için dilekçe hazırlıyor ve dava takiplerini yapıyorlar:

  • Tapu iptal davası,
  • Tapu tescil düzeltme davası,
  • Muris davası,
  • Kamulaştırma davası,
  • İstihkak davası,
  • Tahliye davaları,
  • Ortaklığın giderilmesi davası,

Gayrimenkul hukuku kapsamına giren her konuda dava açılabiliyor. Hukuk danışmanları, dava açmayı gerektiren tüm durumları tespit ediyor ve müvekkilleri adına dilekçeler hazırlayarak, Sulh hukuk mahkemelerine veriyorlar. Açılan davaları takip ediyorlar. Gayrimenkul hukuk davaları genelde uzun süren davalardır. Kişiler ve kurumlar, hukuki sorunlar yaşamamak için emlak konusunda uzman olan avukatlarla anlaşma yaparak danışmanlık hizmeti almaya başlıyor. Emlak dava türlerine göre davaların sonuçlanma süre hesaplamaları farklı oluyor. Tahliye davası için bile 300 gün süre hesaplaması yapılabiliyor.

Emlak Hukuku

Kişiler ya da kurumlar arasında, taşınmazlarla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesini inceleyen ve düzenleyen hukuk dalına, gayrimenkul hukuku deniliyor. Arazi, apartman, ev, daire gibi her türlü tanışmaz için hakların korunması gerekiyor. Taşınmazların sahiplenilme şekillerine ve kullanım durumlarına göre hukuk davaları açmak gerekebiliyor. Hukuk büroları, hukukun tüm alanları ile ilgili hizmet vermeye çalışıyor.

Gayrimenkul hukuku, uzmanlık isteyen bir alandır ve avukatlar bu alanda kendilerini geliştirdiklerinde danışmanlık hizmeti verebiliyor, açılan davaları takip edebiliyor. Hukuk danışmalığı, o alanda kişilerin her türlü hakkının korunmasını sağlayacak bilgilendirmelerin yapılmasını gerektiriyor. Emlak danışmanlığı yapan avukatlar, müvekkillerine hukuki desteklerini kesintisiz sunarken, işlem türlerine göre gerekli her türlü sözleşmenin yapılmasını sağlıyorlar.

Gayrimenkul hukuk danışmanları, yapılacak işlerle ilgili ön araştırmaları yapar ve taşınmasın satın alınması ya da satılması için hukuki şartların oluşmasını sağlar. Hukuki şartlar oluştuktan sonra kanunda belirtilen işlem adımlarına göre sözleşmeler yapılır, satın alma, tapu tescili gibi işlemler sorunsuz olarak tamamlanır. Taşınmazın her türlü hak kullanımının sahibinde olabilmesi için gerekli görülen durumlarda dava dilekçeleri hazırlanır ve davalar açılır.

Gayrimenkul Avukatı

Günümüzde, gayrimenkul avukatları, Medeni Kanunun hukuk bölümleri ile ilgili geniş çaplı araştırmalar yapıyor ve emlak konusunda hukuki sorunların yaşanmaması için en iyi danışmanlık hizmetini veriyor. Emlak hukuku danışmanlığı hizmetleri, sadece avukatlık yetki belgesine sahip olanlar tarafından verilebiliyor. Emlak konusunda farklı danışmanlık hizmetleri var ve hukuk danışmanlığının bunlarla karıştırılmaması gerekiyor.

Gayrimenkul avukatları, danışmanlık hizmetlerini, talepte bulunan gerçek kişilere ve kurumlara veriyor. Kurumlar adına verilen danışmanlık hizmetlerinde, kurumun sahip olduğu taşınmazlar için kira sözleşmeleri, zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar, ecrimisil davaları, tahliye davaları, sözleşmelerden doğan çeşitli anlaşmazlıklar sonucu alacak davalarının açılması gibi çeşitli davaların açılabilmesi için dilekçeler hazırlarlar. Hukuk mahkemelerinde açılan davaları takip eder ve hukuki tecrübeleri ile müvekkilleri lehine sonuçlanmasını sağlar.

Gayrimenkul avukatına ihtiyaç duyanlar, çevrelerindeki en iyi avukatlardan danışmanlık hizmeti almak ister. Bunun için çeşitli sorgulamalar yapar ve hukuk bürolarından destek alırlar. En iyi gayrimenkul avukatı ile çalışan işletmeler, taşınmazlarla ilgili yapılacak tüm işlemlerde hazırlanan sözleşmelerin avukatlar tarafından incelenmesini ve hukuki eksikliklerin giderilmesini sağlar.

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp