Blog

Covid-19 Kapsamında Maske Takma Zorunluluğu ve Cezai Müeyyidesi

COVID-19 salgınının devam eden riskini azaltmak adına sosyal mesafenin korunması için bugüne kadar alınmış karar ve tedbirlere bir yenisi eklenerek başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 40’tan fazla ilde sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirildi.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda; birçok ildeki Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, cadde ve açık alana çıkan herkesin ağzını ve burnunu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanmasını zorunlu hale getiren kararlar alındı. Bu kararlar kapsamında alınan tedbirlere uymayan vatandaşları Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi mucibince idari para cezası ve dahası hapis cezası beklemektedir.

Buna göre maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlar, öncelikle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu md.282 hükmü çerçevesinde belirlenen 3.150-TL (2020 yılı) tutarındaki idari para cezasını ödemek zorunda kalacaktır. Bununla birlikte idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hâkimliklerine itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Maske takmamak” tek başına suç oluşturmasa da, eylemin somut olay kapsamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya ceza hükümleri içeren sair kanunlardaki suçları meydana getirmesi halinde hapis cezası da söz konusu olabilecektir. Özellikle virüs taşıdığını bilen birinin, maske takmayarak diğer insanlara da virüs bulaştırmak suretiyle hastalanmalarına veya ölmelerine sebebiyet vermesi durumunda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen yaralama suçlarından öldürme suçuna kadar sorumluluğu gündeme gelecektir. Dolayısıyla alınan kararlara riayet edilmemesi idari ve adli yaptırımları da beraberinde getirmekte olup, tedbirlere uyulması noktasında hassasiyet gösterilmesi elzemdir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp